Internet-markkinointi blogi

Sähköpostimarkkinointi olemassa oleville kontakteillesi

Posted by Jussi Vesterinen on Tue, Sep 03, 2013 @ 09:00 AM

Tähän mennessä olet varmistanut, että kaikki tarjoamaasi tarttuvat uudet liidit saavat asianmukaista seurantakommunikaatiota. Nyt on aika alkaa miettimään sitä, miten ohjaatmarkkinointi persona liikennettä kampanjan laskeutumissivulle.

Mieti ensiksi tapoja tuoda julkaisemasi uusi markkinointitarjoama olemassa olevien kontaktiesi tietoon. Oma sähköpostilistasi on kaikkein vahvin kontaktitietokanta, johon Sinulla on pääsy. (Sosiaalisen median seuraajasi edustavat toista kasvavaa edistäjien tietokantaa). No miten sitten toimia julkistuksen tekemiseksi omalle sähköpostilistalle?

Asialle omistettu sähköpostilähetys

Haluat esimerkiksi tiedottaa kohdeyleisöllesi uudesta eKirjasta, jonka olet julkaissut. Mahdollisesti haluat kutsua heidät osallistumaan tilaisuuteen, jota isännöit. Asialle omistetut sähköpostit auttavat Sinua luomaan kontekstin kyseisen toimintaan ohjaavan elementin esittelemiseksi. Asialle omistettuja lähetyksiä voidaan käyttää saavuttamaan koko sähköpostilistasi tai osaa siitä sen mukaan, miten ajattelet kenelle kyseinen tarjoama soveltuu.

Välillä on toki tilanteita, jolloin kaikkia listallasi olijoita pitäisi informoida määrätystä markkinointikampanjasta, kuten aikaan sidottu uusi tarjous tai tuleva tapahtuma. Useimmissa tapauksissa kannattaa kuitenkin segmentoida voimakkaasti listallasi olevien persoonien mukaan.

Sähköpostilähetysten vinkkejä

Asialle omistetut sähköpostilähetykset ovat yleensä helppoja laatia ja mitata. Ne eivät ole läheskään niin monimutkaisia kuin esim. Uutiskirjeet. Silti on hyvä pitää mielessä muutamia parhaita käytäntöjä kun laadit sähköpostilähetyksesi:

Keskity yhteen toimintaan ohjaavaan elementtiin

Asialle omistetut lähetykset kohdistetaan tuomaan tuloksia yhdestä toimintaan ohjaavasta elementistä. Kuten MarketingSherpa'n malliesimerkki Nikonin onnistuneesta listan kasvattamistaktiikasta osoittaa, "kyseisiä toimintaan ohjaavia elementtejä ei oltu ahdettu uutiskirjeen loppuun tai kytketty toiseen viestiin. Ne olivat lähetettyjen sähköpostien ainoa viesti, joka toi niille paljon enemmän vaikutusta."

Personoi sähköpostit

Näytä potentiaalisille asiakkaillesi, että tunnet heidät. Personoidut sähköpostit eivät ainoastaan nosta avaus- ja klikkausmääriä vaan myös osoittavat syvempää suhdetta yleisösi kanssa. Varmista, että käytät johdonmukaista sävyä läpi koko markkinointikommunikaatiosi.

Optimoi sähköposti myös mobiililaitteeseen

Varmistä, että sähköpostisi asettelu näkyy hyvin mobiililaitteissa. Yhä suurempi osa ihmisistä selaa sähköpostejaan älypuhelimesta. Sähköpostit täytyy siten optimoida myös mobiililaitteisiin.

Mahdollista jakaminen sosiaalisessa mediassa ja optimoi hakukoneille

Varmista, että vastaanottajat voivat jakaa sähköpostisi helposti sosiaalisessa mediassa. Integroi sosiaalisen median jakonappulat markkinointisähköposteihisi. Ihmiset ovat paljon herkempiä jakamaan tarjoamasi, jos he voivat tehdä sen yhdellä klikkauksella. Lisäksi varmista, että sähköpostiohjelmasi tekee siitä myös verkkoversion, jolloin ne hyödyttävät myös hakukoneoptimointiasi.

Kopioi ja käytä uudelleen

Kun olet kerran luonut sähköpostipohjasi, lähetysten tekemisen pitäisi olla kohtuullisen helppoa. Yleensä laskeutumissivusta voi napata osan informaatiosta. Ota sieltä osa sisällöstä ja käytä suurin osa ajasta nasevan otsikkolauseen muotoilemiseen.

Mittaa tehokkuutta välittömästi

Jos Sinulla on yksi pääviesti ja toimintaan ohjaava elementti kohdistetussa lähetyksessä, on Sinun helppoa mitata tehokkuutta. Voit välittömästi tarkistaa klikkausasteen, laskeutumissivun katselut ja konversiot sekä seurata pitkän ajan ROI'ta.

 

Sähköpostimarkkinointi tulisi olla tiukasti liitetty muuhun internet markkinointiin, jotta siitä saisi parhaan hyödyn irti. Sen takia erillinen sähköpostimarkkinointiohjelmisto ei riitä vaan sen tulisi olla osa työkalua, jolla hoidat kaiken internet markkinointisi. Mikäli haluat tutustua markkinoiden johtavaan internet markkinointi- ohjelmistoon, johon luottaa yli 10.000 yritystä ympäri maailmaa, klikkaa tästä.

 

 

 

Topics: hakukoneoptimointi, internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, HubSpot, laskeutumissivu, sisältömarkkinointi, inbound marketing, toimintaan ohjaava elementti, call-to-action, sähköpostimarkkinointi

Luo työnkulkuja (Workflows) ja hyödynnä markkinointiautomaatio

Posted by Jussi Vesterinen on Fri, Aug 16, 2013 @ 03:53 PM

No niin, nyt olet muotoillut loistavan markkinointitarjoman ja sisällyttänyt sen verkkosivuillesi. Mutta ennen kuin alat ohjata sille liikennettä, Sinun täytyy miettiä, miten aiot saatella saadut liidit myyntisuppilossa alaspäin. Miten aiot edelleen opastaa heitä yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluistasi? Siihen Sinun tarvitsee käyttää työnkulkuja (Workflow). 

Mikä työnkulku on?

Työnkulut ovat sarja automatisoituja sähköposteja tai muuta kommunikaatiota, jotka esivalidoivat aikaisen vaiheen liidit ennen kuin ne siirretään myynnille. Työnkuluista puhutaan silloin kun puhutaan edistyksellisestä liidien vaalimisesta, markkinointiautomaatiosta, pisaramarkkinoinnista ja auto-respondereista. Niiden tavoittena on tehdä uusista liideistä enemmän myyntivalmiita

Käyttämällä työnkulkuja ja vaalimalla liidejä säästät myyntiorganisaatiosi aikaa, koska valistat ja validoit liidit ajan mittaan. Tämä on vain yksi syy, miksi Sinun tulisi aloittaa liidien vaaliminen. Katsotaanpa muutamia muita hyötyjä.

Oikein ajoittaminen

Tutkimus toisensa perään näyttää, että sähköpostien vastausasteet laskevat liidin iän mukaan. Dan Zarrella, HubSpot'in Social Media Scientist, havaitsi tutkiessaan oikeaa ajoitusta, että konversion tuoreuden ja klikkaamisasteen välillä on positiivinen korrelaatio. Tämä on sitoutumisen päämittari.

Kun olet luonut työnkulut valmiiksi, sähköpostit lähetetään automaattisesti määrittämäsi aikataulun mukaan heti kun uusi liidi konvertoituu. Saatat käynnistää useita kampanjoita ja unohtaa osan mutta sähköpostit tekevät työtä puolestasi. Ne auttavat Sinua validoimaan liidit ja puskemaan heitä nopeammin yhä alemmaksi myyntisuppilossasi.

Kohdistaminen

Tutkimukset vääjäämättä osoittavat, että kohdistetut ja segmentoidut sähköpostit menestyvät paljon paremmin kuin massapostitukset. Liidien vaaliminen mahdollistaa Sinulle sähköpostisarjan kytkemisen määrättyyn aktiviteettiin tai konversiotapahtumaan.

Segmentointi

Kaikki iidisi eivät ole samanlaisia. Jotta voit tehdä tehokasta kohdistettua markkinointia, Sinun täytyy jakaa liiditietokantasi pienempiin ryhmiin tai segmentteihin.

Pienempien segmenttien luominen mahdollistaa Sinulle tarkemman liidien ryhmittelyn heidän mielenkiintonsa, toimialansa, maantieteellisen sijaintinsa jne. mukaan ja sitten luomaan kullekin eri segmentille heitä kiinnostavia kokemuksia ja viestejä. Tämä nostaa sitoutumisastetta ja auttaa liikuttamaan liidisi eteenpäin myyntisuppilossasi. Voit automaattisesti segmentoida liidisi perustuen eri kriteereihin kuten:

Kontaktin ominaisuus:  perustuu yrityksen nimeen, sijaintiin, kokoon, toimialaan, liidin vaiheeseen, elinkaaren kohtaan jne.

Lomakkeen lähettäminen: segmentoi eKirjan lataukseen, webinaariin rekisteröitymiseen, demopyyntöön jne. perustuen.

Olemassa oleva lista: segmentoi perustuen liidin esiintymiseen jossakin aikaisemassa markkinointilistassa.  

Sitten, kun olet määritellyt segmenttisi, Sinun täytyy päättää miten voit auttaa heitä siirtymään läpi markkinointi- ja myyntiprosessisi tavalla, joka ottaa huomioon heidän tarpeensa. 

Luo vaalimiskampanjoita, jotka resonoivat kunkin segementin kanssa ja varmista, että liidilistasi päivittyvät reaaliaikaisesti sisällyttäen uudet liidit, joita täytyy vaalia.

Tehokas liidien vaaliminen vaatii oikeat työkalut. Hubspot (maailman johtava markkinointiohjelmisto) mahdollistaa työnkulkujen luomisen, jotka voidaan laukaista kun joku liideistä tulee osaksi jotakin segmenttiä. HubSpot kutsuu sitä älykkääksi listaksi. Esimerkiksi, jos henkilö lataa eKirjan kertoen yrityskoon olevan 50-200 henkeä ja sanoo yrityksen olevan valmistavaa teollisuutta, voidaan hänet laittaa vaalimisohjelmaan, joka on suunniteltu juuri sille segmentille. Jos joku toinen henkilö lataa saman eKirjan mutta ilmoittaa yrityksen kooksi 1-10 henkilöä ja olevansa ohjelmistoalalla, voidaan heidät laittaa toiseen hänelle paljon relevantimpaan vaalimisohjelmaan.

Esimerkkejä työnkuluista

Mahdatko nyt miettiä, miltä työnkulut saattaavat näyttää? Ne voivat olla niin yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin haluat. Katsotaanpa muutamaa esimerkkiä hypoteettisistä työnkuluista, jotka voivat auttaa Sinua pisteyttämään liidisi sekä vastaavasti siirtämään heitä alaspäin myyntisuppilossasi:

 

 

 

 

 

Workflow esimerkkejäTynkulku markkinointiautomaatio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topics: internet markkinointi, konvertointi, sisältömarkkinointi, inbound marketing, sähköpostimarkkinointi, markkinointiautomaatio

Liidien generointi

Posted by Jussi Vesterinen on Tue, Apr 23, 2013 @ 02:55 PM

Sijoita tarjoama verkkosivuillesi

Sinun on sijoitettava tarjoamasi verkkosivuillesi, jotta voit alkaa houkuttelemaan uusia liidejä. Tätä tarkoitusta varten Sinun tulee luoda ns. laskeutumissivu. Laskeutumissivun tavoitteena on saada kävijä vakuuttuneeksi tarjoamasi arvon olevan sillä tasolla, että hänen kannattaa luovuttaa sitä vastaan yhteystietonsa. Jotta kävijä saa ladata tarjoamasi sisällön, tulee hänen täyttää laskeutumissivussa oleva lomake ja lähettää se. Lomakkeen lähetys ohjaa hänet automaattisesti uudelle verkkosivulle, josta hän voi sisällön ladata. Vaihtoehtoisesti hänelle lähtee automaattisesti sähköposti, josta hän voi latauksen tehdä. Parhaiten konvertointi kävijästä liidiksi tapahtuu, jos hän saa molemmat. Huomaa, että konversion jälkeen Sinulla on oikeus mutta myös velvollisuus alkaa kommunikoida uuden liidisi kanssa.

 miten konvertoin liikeenteestä liidejäHyvä laskeutumissivu on kohdistettu määrätylle kohdeyleisölle. Voit esimerkiksi kohdistaa tietyn eKirjan promootion luomalla sähköpostikampanjan ja valitsemalla  kontakteistasi määrätyillä kriteereillä poimitun kohderyhmän. Taikka julkaiset promootion tulevasta verkkoseminaaristasi yrityksesi sosiaalisen median tileillä. Sen vuoksi on tärkeätä luoda uniikki laskeutumissivu kullekin tarjoamallesi. Voit luoda laskeutumissivuja, joiden avulla kävijät voivat ladata sisältötarjouksiasi (eKirjat, "whitepaperit", webinaarit jne.) tai kirjautua tarjoamiisi, kuten ilmaiset näytteet tai demot. Eri laskeutumissivuja luomalla voit kohdistaa viestisi paremmin ja tarjota yleisöllesi todellista arvoa sekä konvertoida suuremman osan kävijöistä liideiksi.

Topics: internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, laskeutumissivu, sisältömarkkinointi, inbound marketing, sähköpostimarkkinointi

Internetmarkkinointi: Paljonko siihen pitäisi investoida?

Posted by Jussi Vesterinen on Fri, Dec 14, 2012 @ 02:14 PM

 

internetmarkkinointi

Oletko koskaan miettinyt, paljonko Sinun pitäisi investoida internetmarkkinointiin? Vastaus kysymykseen lähtee siitä, kuinka paljon haluat kasvaa.

Otetaanpa esimerkki:

Vaihtoehto                          I                      II
       
Budjetoitu lisämyynti/kk   5 000 8 000
       
Uusien asiakkaiden määrä/kk   10 16
       
Liidien määrä 10%:n konversiolla   100 160
       
Kävijöiden määrä 10%:n konversiolla   1 000 1 600

 

Tavoite vaihtoehdossa I on 1.000 kävijää/kk ja vaihtoehdossa II 1.600 kävijää/kk. Nyt kun tavoitteet on asetettu jaetaan kävijätavoitteet eri kanaville:

Vaihtoehto
                        I                        II
       
Suora liikenne   200 200
       
Orgaaninen haku   350 350
       
Sosiaalinen media   100 100
       
Referenssit = linkit   50 50
       
Sähköpostit   50 50
       
Maksettu haku   250 250
       
Muut kampanjat   0 200
       
Yhteensä
1 000 1 600

 

Alussa meillä ei ole historiatietoja, joihin nojautua. Tällöin tavoitteet liikennemäärille lähteittäin asetetaan todennäköisyyksiin perustuen. Kun tietoa alkaa kertyä, muutetaan tavoitteita niiden pohjalta. 

Jos käytämme Googlen AdWordsia ja suostumme maksamaan klikkauksesta enintään 15 senttiä on kustannuksemme vaihtoehdossa I 37,50 ja vaihtoehdossa II 82,50 kuukaudessa.

Muut kampanjat esim. Facebook tai display maksamme klikkauksesta enintään 40 senttiä, joten kustannus on 80,00 euroa/kk,

Lisäksi tarvitsemme internetmarkkinointiohjelmiston esim. HubSpot, joka maksaa noin 150 euroa/kk + n. 75 euroa/1.000 liidiä/kk. 1.000 liidin hintakategoria riittää hyvin ensimmäiset puoli vuotta, jonka jälkeen kustannus nousee 75 euroa. 

Jos käytämme vaihtoehdossa I 8 tuntia ja vaihtoehdossa II 10 tuntia kuukaudessa sisältöihin ja manoskampanjoiden viilaamisiin ja arvotamme tuntihinnaksi 80 euroa, on kustannus 640 euroa ja 800 euroa/kk. 

Nyt voimme laskea kokonaisinvestointitarpeemme:

Vaihtoehto
                       I                        II
       
Ohjelmisto   225 225
       
Mainonta   38 163
       
Työ   640 800
       
Yhteensä
903 1 188

 

Jos katteemme on 30 % jää meille vaihtoehdossa I (0,30 x 5000) - 902,50 = 597,50 euroa ja vaihtoehdossa II (0,30 x 8000) - 1187,50 = 1.212,50 euroa.

Internetmarkkinoinnissa investoinnin tuottoaste on helppo laskea. Perinteisessä markkinoinnissa se on aina ollut perin haastavaa.

Miten paljon Sinä olet valmis panostamaan mitattavaan ja tulokselliseen markkinointiin?

  

 

Lataa tästä ilmainen liikenne-, liidi- ja asiakasmäärälaskuri.

 

 

 

 

 

 

Topics: sosiaalinen media, blogimarkkinointi, sisältömarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, facebook mainonta, google adwords, hakukonemarkkinointi

HubSpot 3: Toimintaan kehoittavat elementit ja sähköpostimarkkinointi

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Oct 11, 2012 @ 09:44 AM

Tässä artikkelissa jatkamme uuden HubSpot 3:n ominaisuuksien käsittelyä.

Toimintaan kehoittavat elementit (Call-to-Action)

Toimintaan kehoittavat elementit pyytävät kävijää tekemään sen mitä haluat hänen tekevän. Miten muuten sisältöösi tutustuva henkilö voisi edetä prosessissa. Jokaisessa sisällössäsi tulee olla Tomintaan kehoittava elementti mukana. Se on usein muusta sisällöstä hyvin erottuva painonappi tai kirjoitettu lause.

HubSpot 3:n Toimintaan kehoittavien elementtien työkaluilla on helppo rakentaa ammattimaisen näköisiä painonappeja. Tykalussa on reaaliajassa päivittyvä esikatselu, josta näet koko ajan miltä ko. nappi näyttää. Sen jälkeen sijoitat napit eri sisältöjen yhteyteen esim. verkkosivuillesi. Mikä on ainutlaatuista on keskitetty painonappien hallinta. HubSpot kertoo Sinulle mille kaikille sivuille olet kyseisen painonapin sijoittanut. Jos jostain syystä haluat muuttaa kyseisen painonapin tekstiä tai visuaalista ilmettä käy se helposti ko. työkalulla. Kun tallennat uuden tuotoksesi näkyy se välittömästi kaikilla sivuilla, johon olet painonapin sijoittanut; oli ne sitten HubSpotin sisällä tai ulkopuolella. Maagista, eikö totta!

Analytiikka mittaa kuinka monta kertaa kyseistä painonappia on klikattu sekä kuinka monta saapumissivun lomaketta on täytetty ja lähetetty. Painonappeja tehdään aina kaksi eri versiota ja analytiikasta käy selville kumpi nappi toimii paremmin. Tätä kutsutaan A/B- testaukseksi. HubSpot 3 tukee täysin A/B- testausta. Se näyttää kävijöille automaattisesti kumpaakin eri versiota suurin piirteen yhtä monta kertaa ja kerää kummastakin versiosta erikseen tietoa. Tämä mahdollistaa sen, että näet analytiikasta kumpi versio toimii paremmin. Paremmin toimiva versio jätetään ja huonommin toimiva versio joko poistetaan käytöstä tai sitä pyritään parantamaan siten, että se toimii vielä paremmin kuin aikaisempi parempi versio. Aikaisemmin tämän kaltainen testaaminen oli vaivalloista. HubSpotin työkaluilla se on helppoa ja yksinkertaista.

Älykkäät Toimintaan kehoittavat elementit (Smart Call-to-Action)

Tämä on yksinkertaisinta käydä läpi esimerkin avulla. Vierailija, joka kävi sivuillamme kaksi viikkoa sitten, toimi kehoituksemme mukaan. Hän tuli saapumissivulle ja täytti lomakkeen. Nyt hän on palannut uudelleen käymään läpi verkkosivujamme. Jos näytämme hänelle saman Toimintaan kehoittavan elementin, jonka hän näki edellisellä kerralla ja toimi sen mukaan, menetämme mahdollisuuden. Meidän pitäisi pystyä tarjoamaan hänelle jotakin muuta, mikä edelleen vetää häntä alaspäin myyntisuppilossa. HubSpot 3 pitää sisällään älykkäät Toimintaan ohjaavat elementit. HubSPot 3 tietää kaiken sen vuorovaikutuksen, mitä kyseinen henkilö kanssamme on käynyt. Se tietää, että kyseinen henkilö on jo nähnyt ko. painonapin, klikannut sitä, täyttänyt lomakkeen ja konvertoitunut. Tässä tapuksessa kyseiselle henkilölle näytetäänkin toinen Toimintaan ohjaava elementti hänen aikaisemin näkemänsä sijaan. Mutta mikä on taikaa on se, että voit määritellä minkä tahansa tapahtuman tai tiedon laukaisemaan määrätyn painonapin näyttämisen kyseiselle henkilölle. Esimerkiksi, jos olet kysynyt jo aikaisemmin millä toimialalla kyseinen henkilö työskentelee ja olet tehnyt useita eri versioita painonapeista eri toimialojen mukaan, voit määrätä juuri hänen toimialaansa viittaavan painonapin näyttämisen kyseiselle henkilölle. Cool!

 

smart cta

 

Sähköpostimarkkinointityökalu

Erillinen sähköpostimarkkinointiohjelmisto käyttää omaa erillistä tietokantaansa. Muistathan säännön mitä enemmän tietokantoja sitä enemmän ongelmia. Koska kaikki tieto pitää pystyä yhdistämään keskenään on olennaista, että Sinulla on vain yksi yhteinen tietokanta. Mikäli näin ei ole, jää Sinulta paljon mahdollisuuksia ja tehokkuutta hyödyntämättä.

HubSpot 3:n sähköpostimarkkinointityökalu on aivan maailman luokan tasoa. Lisäksi se on automaattisesti yhdistetty kaikkiin muihin HubSpotin työkaluihin. Se käyttää samaa keskitettyä tieokantaa kuin kaikki muutkin HubSpot 3.n työkalut. Siten esim. kaikki sähköpostien välityksellä käyty vuorovaikutus siirtyy automaattisesti kyseisen liidin aikajanalle. 

Samoin kuin saapumissivutyökalussa sähköpostityökalussa on valmiita pohjia, joista voit valita mieleisesi. Kaikki HubSpot 3:n valmiit pohjat on tehty parhaiden käytäntöjen mukaan. Ne on käytännössä testattu sopimaan eri sähköpostiohjelmien ja mobiililaitteiden kanssa. Mikäli haluat kuitenkin laatia oman juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin soivan erikoispohjan, on Sinun täysin mahdollista tuoda se HubSpotin sähköpostimarkkinointityökaluun.

Laadittaessa uusi sähköpostiviesti valitaan ensin sopiva pohja joko valmispohjista tai itse tuomasi räätälöity pohja. Kun pohja on valittu aukeaa editori, jolla varsinainen sisältö tuotetaan. Jälleen HubSpot näyttää reaaliajassa esikatseluikkunassa koko ajan työsi edistymisen. Pystyt tekemään kaiken yhdessä ja samassa ikkunassa. 

HubSpotin tutkimusten mukaan mitä henkilökohtaisempi sähköpostiviesti on sitä paremmin konversio tapahtuu. HubSpot 3 tarjoaa mitä parhaat personointityökalut. Voit puhutella vastaanottajaa koko nimellä tai etunimellä ja lisätä esim. vastaanottajan toimialan. Voit käyttää hyväksi kaikkia niitä tietoja, mitä tietokantaasi olet kerännyt. Voit lisätä minkä tahansa Toimintaan kehoittavan elementin olemassa olevasta tietopankistasi. Mikä on uutta HubSPot 3:ssa on se, että voit personoida myös lähettäjän. Esim. jos olet liittänyt Asiakkuudenhallintajärjestelmäsi HubSpotiin, voit määritellä viestin lähettäjäksi sen myyntihenkilön, jolle kyseinen asiakkakkuus on allokoitu.

 

sähköpostimarkkinointi

 

 

Uusi HubSPot 3.n sähköpostimarkkinointityökalu yhdessä seuraavassa artikkelissa esiteltävän WorkFlow- työkalun kanssa muodostavat aivan lyömättömän parin. Jo pelkästään nämä yhdessä nostavat internet markkinointisi aivan uudelle tasolle; jo esitellyistä ominaisuuksista puhumattakaan.

 

Toimintaan ohjaava elementti, call-to-action

Topics: internet markkinointi, konvertointi, HubSpot, sisällöntuotanto, sähköpostimarkkinointi, HubSpot Tips

HubSpot 3:n sosiaalisen median ja laskeutumissivujen sovellukset

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Sep 20, 2012 @ 08:03 AM

Entistä älykkäämpi sosiaalisen median sovellus 

Kun sosiaalisesta mediasta aletaan puhua seuraa siitä väistämättä kaksi kysymystä: Mistä löytää siihen aikaa? Ja onko se todella sen arvoista? 

HubSpotin avulla on jo aikaisemminkin pystynyt selvittämään, kuinka monta asiakasta sosiaalinen media on tuottanut. Samoin HubSpotin kautta on voinut monitoroida mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Sen avulla on siten pysynyt sosiaalisessa mediassa ajantasalla sekä voinut osallistua itselle tärkeisiin keskusteluihin. HubSpot 3:n uudet työkalut nopeuttavat ja helpottavat edelleen sosiaalisen median hallintaa. 

Sosiaalisen julkaisun sovellus

Sosiaalisen median hallinta on ollut aikaa vievää ja kömpelöä varsinkin, jos on mukana useassa eri palvelussa. HubSpot 3:n uudistettu sosiaalisen julkaisun sovellus tuo tähän uudenlaisen helpotuksen. Olet verkossa selailemassa eri sisältöjä ja löydät jotakin todella mielenkiintoista. Haluat jakaa sen verkostollesi ja seuraajillesi. Nyt voit tehdä sen klikkaamalla yhtä nappia ollessasi verkossa missä tahansa. Eteesi avautuu ikkuna, jonka kautta voit helposti ja nopeasti jakaa ko. sisällön saman tien useissa eri sosiaalisen median palveluissa yhdellä kertaa.

 

sosiaalisen median ajastaminen

Sosiaalisten julkaisujen ajastaminen

Saatat löytää jonkin mielenkiintoisen sisällön sellaiseen aikaan vuorokaudesta, jolloin yleisösi on pienimmillään. Sosiaalisen julkaisun sovellus tarjoaa mahdollisuuden ajastaa sisällön jakamisen. Se jopa ehdottaa tutkimuksiin perustuvia optimaalisia julkaisuaikoja. Saatat haluta julkaista saman tärkeän viestin sekä aamulla että illalla, jotta saat aikaan mahdollisimman suuren kattavuuden. Nyt saman viestin voi ajastaa julkaistavaksi useamman kerran. Voit valita missä palveluissa viesti julkaistaan ja kuinka monta kertaa kyseinen sisältö julkaistaan. Lisäksi ajastimen avulla voit kätevästi toteuttaa oman sosiaalisen julkaisusuunnitelmasi, koska voit syöttää julkaisut jopa viikkoja ennen kyseistä ajankohtaa. Luonnollisesti ajastetut julkaisut voi tarvittaessa peruuttaa ennen kuin ne on julkaistu.

Sosiaalisen analytiikka

Miten sitten tiedämme toimiiko sosiaalinen media? Tuoko se liidejä ja asiakkaita? HubSPot 3:n sosiaalisen analytiikan avulla saamme vastauksen näihin kysymyksiin. Mitä HubSpot 3 tuo uutta on se, että nyt näet miten prospektisi ja liidisi ovat olleet vuorovaikutuksessa kanssasi sosiaalisen median kautta.   

 

sosiaalinen media analytiikka

 

Sosiaalisen julkaisun keskitetty ohjauspöytä näyttää Sinulle kaikki ne viestit, jotka olet lähettänyt ja laittanut jonoon julkaistavaksi. Nyt saat tietää, kun julkaiset esim. Facebookissa ja Twitterissä, kuinka monta henkilöä nimen omaan Sinun kontaktitietokannassasi olevista prospektista ja liidistä todella olivat vuorovaikutuksessa kanssasi. Analytiikka kertoo ketkä prospekteistasi ja liideistäsi reagoivat viestiisi ja mitä se sai aikaan. Saat nopeasti ja näppärästi palautetta toiminnastasi sosiaalisessa mediassa. Voit esimerkiksi nostaa tietyn liidin pistemäärää, koska hän on siirtynyt hieman alemmaksi myyntisuppilossa.

Kaikki Sinun ja liidin välinen vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa jää näkyviin liidin aikajalle ja on sitä kautta hyödynnettävissä. Voit käyttää sosiaalisen median vuorovaikutusta yhtenä segmentoinnin kriteerinä ja kohdistaa eri segmenteille omia kampanjoita ja/tai siirtää heitä markkinointiautomaatiolla toteutettaviin vaalimisohjelmiin. Mitä personoidumpia viestejä pystyt liideille ja asiakkaille kohdistamaan sitä parempia tuloksia saat aikaan.

 

liidien segmentointi

 

Laskeutumissivusovellus

Laskeutumissivujen tarkoitus on vetää kävijää hieman alemmas myyntisuppilossa. Aikaisemmin laskeutumissivujen tekeminen oli aikaavievä prosessi, jossa tarvittiin IT-ihmisiä ja graafisia suunnitteljoita, jotta saatiin aikaan ammattimaisen näköinen lopputulos. 

HubSPot 3:ssa saapumissivusovellus on rakennettu kokonaan uudelleen. Sinne on lisätty runsas valikoima valmiita pohjia, joista voit valita juuri tavoitteeseesi sopivan. Kaikki pohjat on HubSpotin ammattisuunnittelijoiden käsin räätälöimiä. Ne on valmiiksi optimoitu ja kaikissa on sovellettu parhaita käytäntöjä.

 

luo ja testaa laskeutumissivu

Laskeutumissivun teon helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kun valmispohja on valittu, sen kuvaa tarvitsee vain klikata ja editori aukeaa. Editorissa voit muokata lasketumissivun mieleiseksesi. Samassa näkymässä on koko ajan reaaliajassa muuttuva esikatseluosio, josta näet, miltä aikaansaannoksesi sillä hetkellä näyttää. Lisäksi esikatseluosio seuraa mukana, kun kelaat saapumissivua alaspäin, joten se ei häviä näkyvistä, vaikka olisit sivun alalaidassa.

Lomake

Jokaisessa laskeutumissivussa on tiedonkeruuta varten oltava täytettävä lomake. Syötetyt tiedot tallettuvat kontaktitietokantaan. Nyt voit käyttää lomakkeiden teossa mitä tahansa tietokannan kenttää "vedä ja liitä"- periaatteella. Kentät voi järjestää uudelleen samalla periaatteella ilman mitään ohjelmointia tai muita kommervenkkejä. 

Älykkäät lomakkeet

Kaikkiin lomakkeisiin on automaattisesti tuotu älykkyyttä. Ne tunnistavat liidin ja näyttävät hänelle vain ne tietokentät, joiden keräämiä tietoja liidistä ei vielä ole ja piilottavat ne kentät, mitkä ovat jo tiedossa. Lisäksi lomake esitäyttää välttämättömien tietojen kentät kuten nimi ja sähköpostiosoite. Näin liidin ei tarvitse täyttää uudelleen ja uudelleen pitkiä lomakkeita saadakseen tuottamaasi uutta arvokasta sisältöä. Lomake lyhenee ja konversioprosentti nousee.

 

älykäs lomake

 

HubSPot 3:n uudet sosiaalisen median työkalut helpottavat ja nopeuttavat entisestään sosiaalisen median hallintaasi. Voit seurata, mitkä sosiaalisen median kanavat toimivat liiketoimintasi kannalta parhaiten. Voit osoittaa itsellesi ja muulle organisaatiollesi, kuinka sosiaalinen media tuottaa liidejä ja asiakkaita ja laskea investoinnin tuottoasteen. 

Uusi laskeutumissivutyökalu tekee Sinustakin laskeutumissivujen ammattilaisen. Voit jatkossa itse luoda laskeutumissivun murto-osassa entisestä aijasta. Älykkäiden lomakkeiden käyttö nostaa konversioasteitasi entisestään.

 

Varaa tästä ilmainen HubSpot 3 esittely.

Topics: facebook markkinointi, internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, HubSpot, laskeutumissivu, digitaalinen media, sähköpostimarkkinointi, markkinointiautomaatio

HubSpot 3:n keskitetty kontaktitietokanta ja internet markkinointi

Posted by Jussi Vesterinen on Tue, Sep 11, 2012 @ 02:31 PM

HubSpot 3 käsittää yhteensä 100 uutta ominaisuutta ja 10 kokonaan uutta tai uudelleen tehtyä sovellusta. Se, mikä tuo ylivoimaisen kilpailuedun on, että kaikki HubSpot'in sovellukset on yhdistetty toisiinsa. Myös kaikki nämä uudet sovellukset ovat yhteydessä sekä entisiin HubSpot'in sovelluksiin että keskenään. Tällä saadaan aikaan ainutlaatuinen yhtenäinen internetmarkkinointikokonaisuus.

 

HubSpot3 1+1=3

 

Uudistettu kontaktitietokanta

Jotta kontaktille saadaan aikaan Amazon.com'in kaltainen pitkälle viety henkilökohtainen kokemus, vaatii se yhden keskitetyn tietokannan, johon kaikki vuorovaikutustieto talletetaan. Jos esim. sähköpostitietokanta ja liiditietokanta on talletettu eri paikkaan, on hyvin haastavaa yhdistää nämä tiedot siten, että aikaansaadaan henkilökohtainen vuorovaikutuskokemus. HubSpot 3:n suurin yksittäinen iso uudistus on kaikkien sovellusten yhteinen kontaktitietokanta.

Kontaktitietokantaan kerätään kaikki se tieto, mitä kävijöistä kertyy heidän ollessa vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa esim. perustiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne. Lisäksi kontaktitietokanta on se osa HubSpot'ista, joka on yhteydessä asiakkuudenhallintajärjestelmäsi kanssa (CRM). Edellyttäen tietysti, että kyseinen integraatio on tehty. HubSpot voi imeä tiedot asiakkuudenhallintajärjestelmästä ja vastaavasti palauttaa sinne ylläpidetyt tiedot. Kontaktitietokantaan voi tuoda ulkopuolelta tietoja .csv-muodossa. CSV on yksi yleinen kontaktietojen siirtomuoto. CSV-tiedoston voi luoda esim. Microsoft Excel- ohjelmalla.

Uutta HubSpot 3:ssa on se, että aikaisempien valmiiden tietokenttien lisäksi markkinoija voi nyt itse lisätä uusia vapaavalintaisia kenttiä kontaktitietokantaan. Näitä lisäkenttiä voi luoda peräti 1.000 kappaletta. Tietokenttien paikkaa voi vapaasti lennosta muuttaa, jolloin kukin voi luoda omien tarpeidensa mukaisen näkymän kontaktitietoihin. 

 

kontaktitietokanta

Käyttäytymiseen perustuvan tiedon keruu

Kaikki edellä mainittu on upeata mutta ei vielä taianomaista. Mikä on taianomaista on se, että myös kaikki kontaktin käyttäytymisestä saatava tieto talletetaan tähän yhteen ja samaan paikkaan. Jokainen verkkosivustosi yksittäinen sivu, jolla henkilö on käynyt, jokainen markkinointisähköpostisi, jonka henkilö on avannut ja jota hän on klikannut, jokainen vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa kuten LinkedIn, Facebook, Twitter tai YouTube, jonka henkilö on kanssasi käynyt, talletetaan kontaktitietokantaan. 

Uusi aikajana

Kontaktitietokantaan kertyy siten valtavasti tietoa kaikesta siitä, miten prospektit, liidit ja asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa kanssasi. Tämä tuo mukanaan haasteen siitä, miten tämä kaikki tieto esitetään visuaalisesti siten, että se on helposti hyödynnettävissä. HubSpot 3 on ratkaissut asian ottamalla käyttöön samanlaisen aikajanan kuin mihin Facebook siirtyi muutama kuukausi sitten. Samassa näkymässä näytetään sekä kaikki kontaktin kanssa käyty vuorovaikutus aikajanalle istutettuna että kaikki kontaktin muut tiedot, mitä hänestä on saatu kerättyä. Näin on helppo yhdellä vilkaisulla saada käsitys henkilön profiilista sekä siitä, missä myyntisuppilon vaiheessa hän on. 

Dynaaminen segmentointi

Kontaktin kovien tietojen ja käyttäytymistietojen yhdistäminen mahdollistaa yhä tarkempien segmenttien luomisen. Mitä enemmän kontaktista tiedämme sitä henkilökohtaisemmin voimme häntä palvella. Nyt, kun on mahdollista ottaa myös käyttäytymiseen perustuvat tiedot segmentoinnin pohjaksi, pystymme todella tuottamaan kontaktille sellaista markkinointia, jota hän rakastaa. Voimme muodostaa esim. sellaisen segmentin, johon kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat katsoneet hinnastoamme viimeisen 30 päivän aikana, ladanneet oppaamme tuotteemme käytöstä sekä edelleenjakaneet Twiittimme tuoteoppaastamme. Tämän perusteella voimme muotoilla sähköpostilähetyksen, joka todella puhuttelee kyseistä segmenttiä ja saa aikaan korkean konvertointiasteen.

HubSpot 3 ja uudistettu kontaktitietokanta siihen yhdistettyine sovelluksineen antaa meille mahdollisuuden viedä markkinointimme aivan uudelle tasolle. Sen hyödyntäminen jää kunkin oman ammattitaidon varaan mutta jo nyt voidaan todeta, että se ei ainakaan jää työkaluista kiinni.

Varaa tästä ilmainen aika HubSpot3 esittelyyn.

Topics: internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, HubSpot, digitaalinen media, sisällöntuotanto, sähköpostimarkkinointi, blogi, markkinointiautomaatio

HubSpot3, internet markkinointi ennen näkemättömälle tasolle

Posted by Jussi Vesterinen on Wed, Sep 05, 2012 @ 04:48 PM

HubSpot3 logo

 

HubSpot julkisti viime viikolla vallankumouksellisen uuden version maailman johtavasta internetmarkkinointiohjelmistostaan. HubSpot on käyttänyt viimeisen vuoden HubSpot3:n kehittämiseen. Odotettu julkistus saatiinkin sitten viime viikolla Inbound12- konferenssissa, Bostonissa. 

"Perinteisen markkinoinnin pelikirja on murtunut ja HubSpot3 mahdollistaa sellaisen markkinoinnin tekemisen, jota ihmiset rakastavat. Me olemme kehittäneet HubSpot3:n nimen omaan rakkaudesta markkinointiin" Brian Halligan, HubSpotin perustaja ja pääjohtaja sanoi julkistustilaisuudessa.

"Tämä hetki, mikä tapahtuu juuri nyt, on yksi maagisista hetkistä elämässäni." sanoi Dharmesh Shah, HubSpotin tekninen johtaja ja toinen perustaja.

HubSpot on jo entuudestaan ollut maailman ykkönen. Nyt se hyppää kertaheitolla aivan ennen näkemättömälle tasolle. Olemassa olevia työkaluja on uudistettu ja uusia työkaluja lisätty. Kehitys perustuu yli 6.500:n HubSpotin käyttäjän kokemuksiin. Kaikkiaan HubSpot3:ssa on 10 uutta tai uudistettua elementtiä.

Sen perusteella, mitä tähän mennessä on nähty HubSpot3:sta, nostaa se internetmarkkinoinnin aivan  uudelle tasolle. HubSpot3:n avulla internetmarkkinoija pääsee lähelle sellaista personointia, missä Amazon ja NetFlix tänä päivänä ovat. Amazon on upottanut personointityökaluihinsa satoja miljoonia dollareita. HubSpot3- käyttäjät pääsevät samantyyppisiin personointityökaluihin kiinni siihen verrattuna aivan pikkurahalla; vain muutamalla sadalla eurolla kuussa.

Mitä uutta HubSpot 3 sitten konkreettisesti tuo?

Uudistettu kontaktitietokanta: Kontaktitiedot on alati muuttuva tietoportaali yrityksen yleisöstä (prospektit, liidit ja asiakkaat). Kontakteihin kerätään tiedot liidien ja asiakkaiden profiileista. Profiilia mukautetaan automaattisesti perustuen kontaktin muuttuviin mieltymyksiin ja preferensseihin. Nämä johdetaan siitä tiedosta, miten kontakti on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa. Se oppii ja sitä kautta auttaa Sinua räätälöimään sisältöä toimitettavaksi prospektille.

Sähköpostit: Sähköpostijärjestelmä on tiiviisti integroitu kontaktitietokantaan, työnkulkuihin, sosiaaliseen mediaan, dynaamiseen sisältöön ja yrityksen CRM-järjestelmään. Se mahdollistaa paremman personoinnin ja toimituskyvyn kuin koskaan ennen. Lisäksi se tarjoaa aikaisempaa enemmän valmispohjia ja vaihtoehtoja lähettämiseen. Käytännössä se mahdollistaa kaiken sen, mitä johtavat sähköpostimarkkinointijärjestelmiä tarjoavat yritykset ovat tähän mennessä pystyneet tarjoamaan. Se mikä tekee HubSpot3:n sähköpostimarkkinointijärjestelmästä ainutlaatuisen, on sen sisään rakennettu integrointi muihin HubSpot3:n työkaluihin.  

Työnkulut: Työnkulut hyödyntää valtavaa kontaktietokannan tietomäärää ja sarjaa markkinoijan asettamia sääntöjä. Niiden avulla luodaan dynaamisesti kehittyviä segmenttejä ja automatisoidaan markkinoinnin toimenpiteitä. Pohjimmiltaan on kyse siitä, että työnkulut auttavat Sinua toimittamaan liidiesi haluamat sisällöt siten, miten he ne haluavat perustuen siihen, miten he ovat aiemmin olleet vuorovaikutustilanteissa sisältöjesi kanssa.

Laskeutumissivut: Laskeutumissivutyökalu on rakennettu uudestaan ja integroitu kontaktitietokantaan, CRM-järjestelmiin, sähköpostiin, dynaamisiin komponentteihin ja sosiaalisen mediaan. Käyttämällä uutta laskeutumissivutyökalua, markkinoijat voivat rakentaa, toteuttaa ja mitata kononaisia monikanavakampanjoita yhdestä paikasta.

Älykkäät Toimintaan ohjaavat elementit = TOE: Nyt, kun Toimintaan Ohjaavat Eementit on irrotettu kontaktitietokannasta, HubSpot3 mahdollistaa kuvien ja toimintaan ohjaavien elementtien näyttämisen sen mukaan, miten ne mukautuvat vastaamaan kyseisen henkilön mielenkiinnon kohteita ja tallennettuja ominaisuuksia.

Sosiaalinen media: Uusi integrointi on tehty suoraan kontaktitietokantaan. Sen seurauksena HubSpotin sosiaalisen median työkalut mahdollistavat liidin sosiaalisten aktiviteettien seuraamisen ja dynaamisten segmenttien luomisen sen pohjalta, miten kaikkein sitoutuneimmat sosiaalisen median seuraajat käyttäytyvät. Sen lisäksi HubSpotin sosiaalisen median sovelluksessa on nyt sisäänrakennettu näkymä kaikkeen Twitter- ja Facebook- vuorovaikutustoimintaan, joka mahdollistaa vastaamisen ja seuraamisen. Koska sosiaalinen informaatio on osa uutta kontaktitietokantaa, voit käynnistää liidin vaalimisviestit perustuen sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tämä tekee siitä todellisen internetmarkkinoinin sitouttamistyökalun.

 

HubSpot3:n uudet ja uudistetut työkalut antavat markkinoijalle aivan uudet mahdollisuudet tehokkaan internetmarkkinoinnin toteuttamiseen. Mikä parasta kaikki nykyiset HubSpot- käyttäjät saavat uudet työkalut käyttöönsä ilman lisämaksua. Siirtyminen uusiin työkaluihin tapahtuu vaiheittain ja se on jo alkanut. Uudet HubSpot -käyttäjät saavat uudet ominaisuudet käyttöönsä heti alusta.

 

Varaa heti aika HubSpot3- esittelyyn

 Topics: hakukoneoptimointi, internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, sisällöntuotanto, sähköpostimarkkinointi

9 Vinkkiä hyvän Sähköpostimarkkinointi viestin kirjoittamiseen

Posted by Jussi Vesterinen on Mon, May 14, 2012 @ 04:39 PM

Sähköpostin otsikko ja sisältö ratkaisevat ryhtyykö vastaanottaja niihin toimenpiteisiin, joitasähköpostimarkkinointi viesti tavoittelemme. Viestin otsikko ratkaisee sen, avaako vastaanottaja lainkaan postiamme. Sisältö ratkaisee sen, pääsemmekö tavoitteeseemme. Hyvin kirjoitettu pelkkää tekstiä sisältävä sähköposti voi toimia aivan yhtä hyvin, jopa paremmin, kuin viimeiseen asti hiotun visuaalisen toteutuksen ja kaikenlaisia kilkuttimia sisältävä sähköposti. 

Miten hyvä sähköpostimarkkinointikirje sitten kirjoitetaan? Seuraavan kerran kun luonnostelet viestisi markkinointiautomaatio -ohjelmaan tai kertalähetykseen, käy se läpi seuraavien ohjeiden suhteen.

Houkuttelevan viestin otsikon kirjoittaminen

1. Käytä toiminnallista kieltä

Toiminnallista kieltä voi kirjoittaa käyttämättä verbejä. Toki, ainakin aluksi, kannattaa otsikko rakentaa verbien avulla. Hyviä verbejä ovat esim. lataa, varaa, ota, kysy, osta. Ne kaikki viittaavat tismalleen siihen, mitä vastaanottaja voi meilin avulla tehdä. Esim. "Lataa ilmainen eKirja". Toisaalta voit myös käyttää selkeää kiertoilmaisua esim. Älä anna Bändin konsertin mennä ohi suun". Suora ilmaisu olisi esim. "Osta liput Bändin konserttiin".

2. Henkilökohtaista silloin, kun se on mahdolista

Segmentoi vastaanottajat huolella. Henkilökohtaisesti puhutteleva sähköpostiviesti on helpompi kirjoittaa mahdollisimman samankaltaisille vastaanottajille. Hyvin segmentoidut sähköpostit tuottavat paljon paremman tuloksen kuin hyvin heterogeeniselle joukolle lähetetyt. Kirjoita siis perhokalastajille erilailla kuin pilkkijöille. Toki molemmat harrastavat kalastusta mutta aivan eri lähtökohdista.

3. Viestin otsikon tulee olla täysin selvä ja houkutteleva

Kaikkein tärkeintä on otsikon selkeys. Kirjoita ensin selkeä otsikko ja vasta sen jälkeen mieti saako siitä myös houkuttelevan. Älä koskaan uhraa selkeyttä viihdyttävyyden vuoksi.

4. Pidä otsikko ja sisältöteksti tiukasti linjassa

On erittäin tärkeää, että otsikko ja sisältöteksti vastaavat tarkasti toisiaan. Tavoitteemmehan on saada vastaanottaja toimimaan otsikkomme viittaamalla tavalla. Mitä otsikko lupaa, sen sisältöteksti lunastaa.

Houkuttelevan viestin kirjoittaminen

Selkeän ja houkuttelevan otsikon avulla sinulla on nyt vastaanottajien jakamaton huomio varsinaiseen tekstiisi. Käytä se hyväksesi seuraavasti.

5. Luo yhteys

Aloita kertomalla vastaanottajalle, mistä toisenne tunnette. Voit aloittaa esim. "Latasit eKirjamme Perhokalastus arktisilla alueilla,". Kun muistutamme mieleen, että vastaanottaja on tutustunut tuottamaamme hienoon sisältöön jo aikaisemmin, on paljon todennäköisempää, että han jatkaa lukemista ja toimii haluamallamme tavalla.

6. Kirjoita toisessa persoonassa

Toisessa persoonassa kirjoittaminen tarkoittaa sitä, että kohdistat tekstin vastaanottajaan; etkä sinuun itseesi. Hyvä testi on se, että laske kuinka monta kertaa käytät sanoja "Sinä", "Sinun" ja "Sinulle" verrattuna sanoihin "Me", "Meidän" ja "Meille". Sinä-sanoja tulisi olla kaksi kertaa enemmän kuin Me-sanoja.

7. Puhu hyödyistä, älä ominaisuuksista

Sinä tiedät viestisi arvon mutta vastaanottaja ei sitä vielä tiedä. Kerro siis, mitä hyötyä voit vastaanottajalle tuottaa. Vastaanottajaa kiinnostaa vain se, mitä hyötyä Sinusta on juuri hänelle. Ominaisuuksien luetteleminen ei avaa vastaanottajalle tuotteesi tai palvelusi hyötyjä.

8. Ole lyhyt

Mitä pienemmällä määrällä tekstiä selviät sen parempi. Suurin osa vastaanottajista ei lue sanasta sanaan viestiäsi vaan silmäilee sitä. Mitä vähemmän tekstiä viestissä on sitä nopeammin ja helpommin vastaanottajalle hyödyt ja toivotut toimenpiteet selviävät. Mikäli tarvitsen paljon tekstiä selvittääksesi asiasi, tarkista onko segmentointi riittävän tarkka tai yritätkö ahtaa liian monta asiaa samaan sähköpostiin.  

9. Käytä myös toimintaankehotuksissa toiminnallista kieltä

Jokaisessa sähköpostissasi tulisi olla kehoitus toimintaan. Ilman sitä, viesti on turha edes lähettää. Kaikkein tärkeintä on se, että toimintaan kehoitus on helppo tunnistaa. Se on ensiarvoisen tärkeää jo senkin kannalta, että suurin osa vastaanottajista vain silmäilee viestiäsi. Voit itse valita käytätkö tekstimuotoa vai painonappia. Muista kuitenkin, että kaikki vastaanottajat eivät lataa viestin kuvia. Muutenkin kuvien määrä on hyvä pitää minimissä. Välttämättä et tarvitse muita kuvia kuin viestin yläosassa olevan oman logosi siältävän bannerin. Käytä toimintaanohjauksissa sellaisia verbejä kuten "Pyydä", "Varaa", "Tilaa" jne.

 

Pyydä ilmainen Sähköpostimarkkinoinnin konsultointi

 

 

 

Topics: internet markkinointi, konvertointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi: Mittaaminen ja tavoitteet

Posted by Jussi Vesterinen on Tue, May 08, 2012 @ 04:02 PM

Oikein käytettynä sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa muuttaa potentiaalisia asiakkaitasähköpostimarkkinointi ostaviksi asiakkaiksi. Sen jälkeen, kun kävijä on saatu muunnettua verkkoliikenteestämme tunnistettavaksi henkilöksi, vähintään sähköpostiosoitteen muodossa, on aika jatkaa vuorovaikutusta. Sähköpostimarkkinoinnilla joko saattelemme potentiaalista asiakasta lopulliseen päämäärään eli ostotaphtumaan tai teemme suoran tarjouksen ostaa nyt heti. Huomaa, että Inbound Marketing -menetelmään ei kuulu sellaisten sähköpostikampanjoiden toteuttaminen, jossa meillä ei ole mitään aikaisempaa yhteyttä kyseiseen henkilöön.

Tavoitteiden asettaminen

Kaikelle sähköpostimarkkinoinnille tulee asettaa tavoitteet ja mittarit. Suosittelemme vähintään seuraavaa 4:ää eri mittari ja niille tavoitteita:

1. Klikkausaste

Klikkausasteella tarkoitetaan sitä osuutta vastaanottajista, jotka klikkasivat jotakin sähköpostissamme olevaa linkkiä. Toisin sanoen viestimme oli heidän mielestään riittävän houkutteleva, jotta he halusivat tietää asiasta lisää tai ryhtyä haluamaamme toimeen. Klikkausastetta mitataan sekä henkilömääränä että prosenttina. Klikkausprosentin vaihteluväli on suuri. Voit ottaa ensimmäiseksi vertailukohdaksi yleisen klikkausprosentin, joka on 5 %. Tosin se riippuu monesta eri tekijästä esim. kohderyhmä, tarjoama ja mitä kampanjalla tavoitellaan. Tärkeintä onkin, että seuraat omien kampanjoidesi klikkausprosenttia kokonaisuutena sekä kohderyhmittäin ja pyrit koko ajan parantamaan tuloksia. Esim. Emailstatcenter.com tuottaa erilaista tietoa sähköpostikampanjoista.

Huomaa, että avattujen sähköpostien määrä tai prosentti ei ole olennaista. Ensinnäkin, mittaustapa on vajavainen, koska vastaanottaja voi lukea viestimme esikatselulla. Tällöin meille ei välity tietoa avaamisesta. Toiseksi, tavoitteemme on saada mahdollisimman moni vastaanottaja reagoimaan viestiimme. Sen takia vain todellinen toimintaan johtava käyttäytyminen on meille olennaista.

2. Konversioaste

Konversioasteella tarkoitetaan sitä prosenttia vastaanottajista, jotka tekevät haluamamme toimenpiteen tullessaan saapumissivulle. Linkin tulee aina johtaa saapumissivulle. jossa esittelemme tarjontamme tarkemmin ja kehoitamme toimimaan haluamallamme tavalla. Saapumissivun tarkoituksena on saada vastaanottaja esim. osallistumaan webinaariin, lataamaan tarjoamaamme sisältöä, ostamaan tuotteemme eli toimimaan sen mukaan, mikä päätavoite kampanjallemme on alun perin asetettu.  

 3. Uusien potentiaalisten asiakkaiden määrä

Vaikka sähköpostikampanjamme on suunnattu olemassa oleville potentiaalisille asiakkaille on täysin mahdollista, että se tuottaa uusia potentiaalisia asikkaita. Tämä johtuu siitä, että vastaanottajat saattavat välittää sähköpostimme omille kontakteilleen ja/tai jakaa sen sosiaalisessa mediassa. Sen takia sähköpostissamme tulee olla helpot ja yksinkertaiset työkalut jakaa sitä eteenpäin.

Uusien potentiaalisten asiakkaiden määrää mitataan sekä prosentteina että henkilömääränä. Prosentti tulee kaavasta uusien konvertoituneiden määrä/tuntemattomat kävijät. Henkilömäärä on luonnollisesti se määrä ennestään meille tuntemattomista kävijöistä, jotka konvertoituivat saapumissivumme avulla.

4. Listalta poistuvien määrä

Hyvään sähköpostimarkkinointikäytäntöön kuuluu, että viestissä on aina mukana mahdollisuus poistua vastaanottajien listalta. Mikään ei ole sen ärsyttävämpää kuin saada täysin tuntemattomalta yritykseltä täysin yhdentekeviä tarjouksia yhä uudelleen ja uudelleen.

Listalta poistuvien määrää mitataan prosentteina suhteella poistuvat/vastaanottajien määrä. Luonnollisesti pyrimme siihen, että poistuvien määrä on mahdollisimman pieni alle 2 %; mielummin alle 1 %. Jos suunnittelemmme huolellisesti kampanjamme ja kohdistamme sen sopiville vastaanottajille, poistuvien määrä pysyy pienenä.

Mittaamalla näitä neljää eri mittaria ja asettamalla niille tavoitteet, onnistut sähköpostimarkkinoinnissasi kerta kerralta paremmin.

 

Tilaa ilmainen 30 minuutin sähköpostimarkkinointi konsultointi Topics: internet markkinointi, konvertointi, digitaalinen media, sähköpostimarkkinointi