Internet-markkinointi blogi

Hakukoneoptimointi on kuollut, eläköön asiakaskokemusoptimointi!

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Nov 01, 2012 @ 11:09 AM

Tänä syksynä moni yritys on kokenut todellisen yllätyksen. Sijoittuminen Google- hauissa onasiakas kokemus optimointi romahtanut ja liikennemäärät ovat pudonneet. Tämä on seurausta siitä, että Google muutti olennaisesti hakualgoritminsä perusteita. Googlen tehtävä on tuottaa käyttäjälle mahdollisimman hyviä hakutuloksia heti ensimmäisellä hakukerralla. Silloin käyttäjä on tyytyväinen palveluun. Tulokset eivät kuitenkaan olleet varsinkaan suomenkielisissä hauissa kovin onnistuneita. Usein ensimmäiset sijat valtasi erilaiset luettelot, varsinkin yrityshauissa. Syy siihen on ollut myöskin se, että yritykset eivät itse ole pitäneet huolta omasta sijoituksestaan vaan antaneet kaiken maailman kataloogien vallata etusivun. Googlen algoritmin muutos on siten erittäin tervetullut. Mikä on muuttunut? Enää ei sivustoa pysty nostamaan kärkijoukkoon pelkästään luettelemalla hakusanoja ja antamalla metatietoja. Nyt myös varsinaiselta sisällöltä vaaditaan entistä korkeampaa laatua ja vastaavuutta hakuaiheeseen. Google itse puhuu asiakaskokemusoptimoinnista (CEO = Customer Experience Optimization) entisen hakukoneoptimoinnin (SEO = Search Engine Optimization) sijaan.

Mitä on asiakaskokemusoptimointi?

Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sivustoa ei pidä optimoida hakukoneita varten vaan pitää keskittyä käyttäjiin, siis ihmisiin ei koneisiin. Sivuston pitää olla siisti ja ajantasainen. Yhdellä ja samalla sivulla ei saa olla liikaa informaatiota. Käyttäjälle pitäisi aina olla selvää, mikä hänen seuraava loogineen askeleensa on. Sivuilta pitää kylmästi karsia kaikki häiritsevä ylimääräinen sisältö ja sivuston rakenteen tulee olla selkeä. Voisi melkein sanoa, että älä laita kävijääsi ajattelemaan vaan kerro hänelle, minkä seuraavan askeleen haluat hänen ottavan.

Sivusto joku sijoittuu hyvin hakutuloksissa mutta jonka käyttökokemus on kauhea, ei ansaitse nousta korkealle hakutuloksissa. Se ei yksinkertaisesti ole oikein. Siksi Googlen tuoreimmat päivitykset kiinnittävät erityisesti tähän huomiota. Google hioo algoritmiaan koko ajan. Jatkossa, Googlen oppiessa yhä enemmän, paremmin ja täsmällisemmin rankkaamaan sivustoja tästä näkökulmasta, laadukkaiden sivujen sisältö valtaa vääjäämättä kärkisijat huonolaatuisten kustannuksella. Sen takia on tärkeää, että kävijät voivat luonnollisesti ymmärtää ja sulattaa sisältösi. Saat aikaan enemmän vuorovaikutusta kävijöiden kanssa. Samalla et laita Googlea ajattelemaan. Kun keskityt käyttäjiin, ei myöskään Googlen tarvitse kovin kauheasti ponnistella arvioidakseen onko sivustosi hyvä vai ei. Jos teet asiat helpoksi kävijälle, teet sen helpoksi myös Googlelle. Jos Google ei tiedä, mitä asiaa sivustosi käsittelee ja mihin hakusanoihin olet keskittynyt, ei se myöskään tiedä mihin indeksoida sivusi hakukoneissa.

Laita kuntoon ainakin seuraavat tärkeimmät asiakaskokemusoptimoinnin osa-alueet:

 • Laadukas sisältö on parempi kuin suuri avainsanojen määrä. Älä siis tunge sivujasi avainsanoja täyteen. Poista kaikki avainsanoja täynnä olevat tekstilaatikot sivusi alalaidasta. Tee sivusi Title'stä autenttinen, selkeä ja kuvaava. Sivujesi pitäisi olla täynnä käyttökelpoista ja asiayhteyteen sopivaa informaatiota sen sijaan, että ne olisivat täynnä avainsanoja, joita luulet hakukoneiden haluavan nähdä. Lisäksi nykyisin yksittäisen blogiartikkelin pituus pitäisi olla vähintään 600 sanaa. 
   
 • Tee selkeä sivustokartta ja tekstilinkit. Sivustosi tulisi olla helppo suunnistaa ja kävijöiden sekä hakukoneiden ymmärtää. Ajattele, että sivustosi on kuin tiedostokansio. Et todennäköisesti säilö ruokareseptejäsi takuukuittikansioon, vai mitä? No, etpä tietenkään. Samat säännöt pätevät sivustosi sisältöön. Kukin sivu tulisi olla loogisesti sijoitettu ja ainakin yhden pysyvän tekstilinkin tulisi viitata siihen. 
   
 • Luo hyödyllinen ja runsaasti informaatiota sisältävä sivusto. Sen sijaan, että hakukoneet löytäisivät käyttökelvottomia sivustoja, jotka on täytetty tyhjillä avainsanoilla, ne haluavat käyttäjien löytävän sen informaation, jota tarvitsevat. Varmista, että kirjoitat sivuja, jotka täsmällisesti kuvaavat sisältöäsi. Title't ja ALT- tekstit täytyy olla kuvaavia, selkeitä ja täsmällisiä. Avainsanaa ei pitäisi käyttää vain sen takia, että se löytyy sivulta. Suomen kieli asettaa tekstin kirjoittamiselle suuria haasteita, koska meillä sanat taipuvat. Suomalaiset hakevat asioita usein sanan perusmuodossa. Muotoile tekstisi siten, että avainsana istuu lauseeseen perusmuodossaan selkeästi ja loogisesti. 
   
 • Kirjoita URLeja, jotka ovat sekä käyttäjä- että avainsanaystävällisiä. Käytä avainsanoja luodaksesi kuvaavia ihmisystävällisia URLeja. Avainsanojesi tulisi tuntua aidoilta ja kuvata täsmällisesti sivua, jolla kävijä on. Esim. Jos kävijä saapuu yrityksestäsi kertovalle sivulle, URLin ei pitäisi olla muotoa osta-heti-harja.html. Hakukoneet pystyvät näkemään sen läpi. Ne vertaavat kyseistä URLiasi sivusi sisältöön ja rankaisevat siitä ankarasti. 

Kaikkien osa-alueiden kuntoon laittaminen vie aikaa. Aloita parantaminen luomalla selkeä sivustokartta. Työstä sen jälkeen sivu kerrallaan.

Kaipaatko apua oman sivustosi parantamisessa? Pyydä apua.

 

Topics: hakukoneoptimointi, internet markkinointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, Google, blogi

HubSpot 3:n keskitetty kontaktitietokanta ja internet markkinointi

Posted by Jussi Vesterinen on Tue, Sep 11, 2012 @ 02:31 PM

HubSpot 3 käsittää yhteensä 100 uutta ominaisuutta ja 10 kokonaan uutta tai uudelleen tehtyä sovellusta. Se, mikä tuo ylivoimaisen kilpailuedun on, että kaikki HubSpot'in sovellukset on yhdistetty toisiinsa. Myös kaikki nämä uudet sovellukset ovat yhteydessä sekä entisiin HubSpot'in sovelluksiin että keskenään. Tällä saadaan aikaan ainutlaatuinen yhtenäinen internetmarkkinointikokonaisuus.

 

HubSpot3 1+1=3

 

Uudistettu kontaktitietokanta

Jotta kontaktille saadaan aikaan Amazon.com'in kaltainen pitkälle viety henkilökohtainen kokemus, vaatii se yhden keskitetyn tietokannan, johon kaikki vuorovaikutustieto talletetaan. Jos esim. sähköpostitietokanta ja liiditietokanta on talletettu eri paikkaan, on hyvin haastavaa yhdistää nämä tiedot siten, että aikaansaadaan henkilökohtainen vuorovaikutuskokemus. HubSpot 3:n suurin yksittäinen iso uudistus on kaikkien sovellusten yhteinen kontaktitietokanta.

Kontaktitietokantaan kerätään kaikki se tieto, mitä kävijöistä kertyy heidän ollessa vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa esim. perustiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne. Lisäksi kontaktitietokanta on se osa HubSpot'ista, joka on yhteydessä asiakkuudenhallintajärjestelmäsi kanssa (CRM). Edellyttäen tietysti, että kyseinen integraatio on tehty. HubSpot voi imeä tiedot asiakkuudenhallintajärjestelmästä ja vastaavasti palauttaa sinne ylläpidetyt tiedot. Kontaktitietokantaan voi tuoda ulkopuolelta tietoja .csv-muodossa. CSV on yksi yleinen kontaktietojen siirtomuoto. CSV-tiedoston voi luoda esim. Microsoft Excel- ohjelmalla.

Uutta HubSpot 3:ssa on se, että aikaisempien valmiiden tietokenttien lisäksi markkinoija voi nyt itse lisätä uusia vapaavalintaisia kenttiä kontaktitietokantaan. Näitä lisäkenttiä voi luoda peräti 1.000 kappaletta. Tietokenttien paikkaa voi vapaasti lennosta muuttaa, jolloin kukin voi luoda omien tarpeidensa mukaisen näkymän kontaktitietoihin. 

 

kontaktitietokanta

Käyttäytymiseen perustuvan tiedon keruu

Kaikki edellä mainittu on upeata mutta ei vielä taianomaista. Mikä on taianomaista on se, että myös kaikki kontaktin käyttäytymisestä saatava tieto talletetaan tähän yhteen ja samaan paikkaan. Jokainen verkkosivustosi yksittäinen sivu, jolla henkilö on käynyt, jokainen markkinointisähköpostisi, jonka henkilö on avannut ja jota hän on klikannut, jokainen vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa kuten LinkedIn, Facebook, Twitter tai YouTube, jonka henkilö on kanssasi käynyt, talletetaan kontaktitietokantaan. 

Uusi aikajana

Kontaktitietokantaan kertyy siten valtavasti tietoa kaikesta siitä, miten prospektit, liidit ja asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa kanssasi. Tämä tuo mukanaan haasteen siitä, miten tämä kaikki tieto esitetään visuaalisesti siten, että se on helposti hyödynnettävissä. HubSpot 3 on ratkaissut asian ottamalla käyttöön samanlaisen aikajanan kuin mihin Facebook siirtyi muutama kuukausi sitten. Samassa näkymässä näytetään sekä kaikki kontaktin kanssa käyty vuorovaikutus aikajanalle istutettuna että kaikki kontaktin muut tiedot, mitä hänestä on saatu kerättyä. Näin on helppo yhdellä vilkaisulla saada käsitys henkilön profiilista sekä siitä, missä myyntisuppilon vaiheessa hän on. 

Dynaaminen segmentointi

Kontaktin kovien tietojen ja käyttäytymistietojen yhdistäminen mahdollistaa yhä tarkempien segmenttien luomisen. Mitä enemmän kontaktista tiedämme sitä henkilökohtaisemmin voimme häntä palvella. Nyt, kun on mahdollista ottaa myös käyttäytymiseen perustuvat tiedot segmentoinnin pohjaksi, pystymme todella tuottamaan kontaktille sellaista markkinointia, jota hän rakastaa. Voimme muodostaa esim. sellaisen segmentin, johon kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat katsoneet hinnastoamme viimeisen 30 päivän aikana, ladanneet oppaamme tuotteemme käytöstä sekä edelleenjakaneet Twiittimme tuoteoppaastamme. Tämän perusteella voimme muotoilla sähköpostilähetyksen, joka todella puhuttelee kyseistä segmenttiä ja saa aikaan korkean konvertointiasteen.

HubSpot 3 ja uudistettu kontaktitietokanta siihen yhdistettyine sovelluksineen antaa meille mahdollisuuden viedä markkinointimme aivan uudelle tasolle. Sen hyödyntäminen jää kunkin oman ammattitaidon varaan mutta jo nyt voidaan todeta, että se ei ainakaan jää työkaluista kiinni.

Varaa tästä ilmainen aika HubSpot3 esittelyyn.

Topics: internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, HubSpot, digitaalinen media, sisällöntuotanto, sähköpostimarkkinointi, blogi, markkinointiautomaatio

Internet markkinointi on mullistanut koko markkinointiajattelun

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Feb 23, 2012 @ 03:44 PM

Fournaise Marketing Groupin tutkimuksen mukaan 73 % Euroopan, USAn ja Aasianmarkkinointi toimitusjohtajista on sitä mieltä, että markkinoijat eivät tuo yritykseen tuloja. Markkinoijilta puuttuu business -uskottavuus. Markkinointi puhuu brändeistä, brändiarvosta ja muista vastaavista asioista. Ylimmän johdon on vaikea yhdistää näitä puheita niihin mittareihin, jotka heille todella merkitsevät jotakin. Ylimmän johdon mittarit ovat konkreettisia kuten liikevaihto, myynti, kate, voitto ja EBIT. Markkinoijilla on tietysti oikeus suuttua moisesta tuloksesta; moni on niin tehnytkin. Nyt markkinoijilla on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tämä käsitys panostamalla suurempi osa budjetista Internetmarkkinointiin. Internetmarkkinoinnin kaikki osa-alueet ovat täysin mitattavissa. Kun tulokset vielä esitetään ylimmän johdon kielellä, voivat markkinoijat selkeästi osoittaa tuovansa yritykseen tuloja ja voittoa.

Markkinoijilla ei ole koskaan aikaisemmin ollut vastaavaa mahdollisuutta kuin juuri nyt, rakentaa ainutlaatuista tulosta nakuttavaa markkinointikoneistoa Internetiin. Erilaisia työkaluja ja -välineitä on runsaasti tarjolla. Olennaista on kuitenkin kirjoittaa koko markkinoinnin pelikirja uusiksi. Ensiarvoisen tärkeää on itse menetelmä ja prosessi. Menetelmä on sinänsä kohtuullisen yksinkertainen: tule löydetyksi = liikenne, konvertoi liikenteestä potentiaaliset asiakkaat = liidit, konvertoi liidit ostaviksi asiakkaiksi, analysoi, opi ja toista.

Tule löydetyksi

Miten nykyajan ihminen lähtee etsimään ratkaisua käsillä olevaan ongelmaan tai hankintaan? Hän ottaa tietokoneen ja syöttää hakukoneeseen (Suomessa lähes aina Google) sopivia hakusanoja, joilla olettaa ratkaisun löytyvän. Hakutuloksia selatessaan hän avaa sivut, joilla olevan sisällön olettaa parhaiten ratkaisevan käsillä olevan ongelman. Jos hän ei ole tyytyväinen ensimmäisen hakusanan tuottamiiin vastauksiin, hän syöttää toisen hakusanan jne. kunnes ratkaisu löytyy.

Edellä kuvatun käyttäytymisen takia yrityksen on muutettava koko markkinointiajattelunsa. Aikaisemmin riitti, että "huusi" markkinoille mahdollisimman kovaa eli osti niin paljon mediatilaa, että varmasti näkyy. Tänä päivänä moderni ja fiksu markkinoija keskittyy yhä enenevässä määrin Internetiin. 

Yrityksen on ansaittava potentiaalisen asiakkaan huomio; sitä ei voi enää ostaa tai se maksaa maltaita. Huomio ansaitaan sillä, että tuotetaan asiakkaalle relevanttia sisältöä. Sisältö opastaa, kouluttaa ja auttaa potentiaalista asiakasta ratkaisemaan ongelman: se ei tyrkytä tuotteita tai palveluita. Mutta viime kädessä paras ratkaisu on tietenkin meidän tuotteemme tai palvelumme tai niiden yhdistelmä.

Konvertoi

Liikenteestä ei vielä tiedä, kuka kävijä oli. Konversiota varten Sinulla täytyy olla sivustolla sellaisia elementtejä, joilla saat kävijän luovuttamaan yhteystietonsa (Huom! Pelkkä yhteydenottolomake ei ole tällainen elementti). Se, että kävijä luovuttaa omat tietonsa Sinulle, on aina vaihtokauppa. Vaihtokauppa täytyy olla tasapainossa. Sinun vaihdannan välineesi on arvokas sisältö. Kävijöiden muuttamista myyntiliideiksi kutsutaan konversioksi. Sitä osuutta, mikä kävijöistä muuttuu myyntiliideiksi, kutsutaan konversioprosentiksi. 

Liidit konvertoidaan ostaviksi asiakkaiksi saattamalla heidät markkinointiautomaatilla kohti lopullista tavoitetta, ostotapahtumaa. Vaihtoehtoisesti yrityksen myyntihenkilö avustaa liidin lopulliseen tavoitteeseen. Sitä osuutta, mikä liideistä muuttuu asiakkaiksi, kutsutaan jälleen konversioprosentiksi.

Analysoi

Digitaalisessa maailmassa kaikesta jää jälki. On kuitenkin tärkeää erottaa olennainen epäolennaisesta. Mittaa jatkuvasti Sinun liiketoimintasi kannalta olennaisia asioita. 

Kaikkea mitä voidaan mitata, voidaan parantaa

Analyysin tavoitteena on selvittää mikä toimii ja mikä ei. Toimivia asioita parannetaan ja niitä lisätään. Toimimattomat hylätään. Näin opit koko ajan enemmän ja enemmän liiketoimintasi kannalta olennaisista asioista. Siten pystyt tasaisesti parantamaan tuloksia.

 

Jos haluat tietää enemmän Internet markkinointi metodista varaa ilmainen 30 minuutin konsultointi tästä.

Topics: internet markkinointi, konvertointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, sähköpostimarkkinointi, blogi

Hakukoneoptimointi käytännössä -Osa1

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Feb 02, 2012 @ 01:58 PM

Hakukoneoptimoinnista puhutaan eri puolilla koko ajan. Vähän on kuitenkinhakukoneoptimointi käytännössä havaittavissa puhetta missä selitetään, miten hakukoneoptimointi käytännössä tehdään. Teetpä optimonnin itse tai ostat sen ammattilaiselta, on Sinun hyvä tietää perusasiat. Tässä kahden artikkelin sarjassa on tarkoitus valottaa käytännön hakukoneoptimointia. Kysymyksessä on siis se, miten parannat mahdollisuuksiasi tulla löydetyksi hakukoneissa maksuttomasti.

1. Strategisten avainsanojen valinta

Hakukoneoptimointi lähtee siitä, että valitaan strategiset avainsanat ja/tai -ilmaisut, joilla ihmiset hakevat tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Tavoitteena on löytää sellaiset avainsanat tai ilmaisut, joilla on riittävästi hakuja mutta ne ovat vähemmän kilpailtuja. Esim. Googlen ja HubSpotin palveluista löytyy työkalut, joilla voidaan etsiä eri hakusanojen kävijämäärät ja kilpailutilanteet. Lisäksi työkalut ehdottavat ns. pitkän hännän ilmaisuja perustuen annettuun hakusanaan.

2. Optimoi yksi sivu kerrallaan

Kun strategiset avainsanat on valittu, aloita optimoiminen sivu kerrallaan. Aloita suosituimmasta ja/tai tärkeimmästä sivustasi.

3. Avainsanan valinta kullekin sivulle

Lue ajatuksella optimoitavan sivun sisältö. Tunnista kaksi (2) tai kolme (3) kyseisen sivun sisältöön parhaiten istuvaa avainsanaa. Käytä avainsanatyökalua ja muodosta sen avulla muutama ilmaisu, joilla on riittävä hakumäärä mutta vain kohtalainen kilpailu.

Valitse mielummin vähemmän kilpailtu ilmaisu, vaikka kävijämäärä ei olisikaan kovin korkea. Tarkoitus on aloittaa valloittaminen vähemmän kilpailluilla mutta riittävän hakumäärän omaavilla ilmaisuilla.

Valitse yksi (1) pääavainsana, joka parhaiten kuvaa kyseisen sivun sisältöä. Lisäksi valitse kaksi (2) tukevaa avainsanaa. Jos sivulta ei löydy pääavainsanaa, tarkastele sisältöä kriittisesti. Saattaa olla, että joudut luomaan yhden uuden sivun perustuen tähän lähtösivuun. Esim. jos samalla sivulla puhutaan syksyn punaisista omenoista ja metsäsienistä poista metsäsienet alkuperäisestä sivusta ja luo niille uusi oma sivu.

4. Optimoi sivun otsikko

Sivun otsikko näkyy Googlen hakutuloksissa lihavoituna, alleviivattuna ja sinisenä otsikkotekstinä. Samoin se näkyy kävijän selaimen osoitekentässä. Otsikon tulisi noudattaa seuraavia ohjeistuksia:

 • Otsikon tulee olla alle 70 merkkiä pitkä
 • Pääavainsana tulisi olla ensimmäisenä
 • Kukin avainsanailmaus tulisi olla erotettu merkillä (|)
 • Jokaisen sivun otsikko tulee olla keskenään erilainen
 • Voit käyttää etusivun otsikossa yrityksesi nimeä. Muiden sivujen otsikoissa ei yrityksen nimeä tarvitse olla.

5. Optimoi sivun URL = osoite

Kunkin sivun osoitteen pitäisi sisältää sen sivun pääavainsana. Käytä sivurakenteessa mahdollisimman vähän tasoja. Otsikon kukin sana tulisi erottaa toisistaan (-) merkillä. Esim. www.esimerkkisivu.fi/internet-markkinointi-palvelut

6. Optimoi Meta -kuvaus

Meta -kuvaus näkyy Googlen hakutuloksissa otsikon alapuolella. Meta -kuvauksen tulisi noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Kuvauksen tulisi olla alle 150 merkkiä mutta ei kuitenkaan alle 100 merkkiä. Hyödynnä koko tila mikä Sinulla on käytettävissäsi.
 • Sisällytä kuvaukseen pääavainsana ja ainakin yksi tukiavainsana
 • Tee arvokas ja houkutteleva kuvaus, joka antaa hakijalle syyn avata juuri sinun sivusi
 • Sisällytä avainsanoja puhekielen muodossa; älä ahda kuvausta täyteen avainsanoja esittämällä ne luettelon muodossa

 

Jatkoa seuraa pian ilmestyvässä toisessa artikkelissa.

 

Mikähän mahtaa olla tämän sivun avainilmaisu?

 

Jos haluat tietää, miten oman sivustosi optimointia voisi parantaa, klikkaa tästä.

 

 

Topics: hakukoneoptimointi, internet markkinointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, Google, blogi

Internet markkinointi: Miten konvertoin liikenteestä liidejä

Posted by Jussi Vesterinen on Wed, Jan 11, 2012 @ 02:05 PM

Markkinointi- ja myyntisuppilon keskiosassa on kyse siitä, miten konvertoitkonvertointi saamastasi liikenteestä prospekteja ja liidejä. Sekä miten suunnittelet ja toteutat markkinointiautomaatiota siten, että liideistä ja prospekteista tulee todennäköisimmin ostavia asiakkaita. Työkaluina käytetään toimintaan ohjaavia elementtejä, saapumissivuja, blogi-artikkeleita, konversiolomakkeita, sähköpostimarkkinointia ja sosiaalista mediaa.

Liidien generointi

Suppilon keskiosassa työkalut keskittyvät keräämään liidejä ja ohjaamaan liidejä markkinointiautomaatiolla ostaviksi asiakkaiksi. Optimoimalla suppilon keskiosan saavutat parhaat tulokset. Jotta kävijä antaa tietonsa Web -sivustollasi, on hänelle annettava vastine siitä. Kysymyksessä on siis jo tässä vaiheessa eräänlainen kaupankäynti. Parhaiten kävijän saa jättämään tietonsa tarjoamalla hänelle ainutlaatuista sisältöä esim. eKirjan tai Webinaarin muodossa. Kävijä voi ladata sisällön vain antamalla tietoa itsestään. Kävijälle on tehtävä helpoksi ja yksinkertiaseksi antaa tietonsa lomakkeilla. Sen takia lomakkeen pituus ratkaisee olennaisesti kävijän halukkuuden. 

Mitä enemmän eri vaihtoehtoja konvertoitua sivustollasi on sitä parempia ovat tulokset. Yritykset, joilla on 31-40 saapumissivua saavat 7X enemmän myyntiä kuin ne yritykset, joilla on vain 1-5 saapumissivua.

Markkinointiautomaatio

Sinulla tulee olla hyvät työkalut markkinointiautomaatiota (lead nurturing) varten. Jo siinä vaiheessa kun luot toimintaan ohjaavan elementin (call-to-action) ja konvertointisaapumissivun (landing page) tulee sinulla olla markkinointiautomaatio suunniteltu ja toteutettu. Kun kävijä on konvertoitunut liidiksi, siirtyy hän automaattisesti siihen vaalmisohjelmaan mikä kyseiseen lomakkeeseen on liitetty. Markkinointiautomaation tehtävä on opastaa potentiaalista asiakasta suppilossa eteenpäin kohti lopullista päämäärää; ostotapahtumaa. Markkinointiautomaatio toteutetaan sähköpostien avulla. 

Blogi

Blogin kirjoittaminen on erinomainen tapa saada lisää liikennettä ja liidejä, mutta se on myös hyvä tapa konvertoida liidejä asiakkaiksi. Hyviä keinoja hyödyntää blogia ovat arvokkaat ja relevantit toimintaan kehoittavat elementit (calls-to-action), mahdollistamalla blogin tilaaminen sähköpostiin ja/tai RSS -syötteenä sekä kannustamalla kävijöitä seuraamaan sinua sosiaalisessa mediassa. Sen takia myös blogin yhteyteen tulee liittää näitä elementtejä. 

2/3 markkinoijista sanoo yrityksensä blogin olevan "kriittinen" tai "tärkeää" liiketoimimintansa kannalta. Osasyynä on se, että blogit ovat hyvä tapa sitouttaa kävijöitä.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin joukko faneja, ystäviä ja seuraajia. Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää keräämään lisää liidejä ja asiakkaita. Olennaista ei ole vain puhua itsestä vaan myös osallistua keskusteluun. 

Yhdysvaltain Internetin käyttäjät käyttävät 3x enemmän aikaa blogeissa ja sosiaalisissa verkostoissa kuin sähköpostissa.

Yritykset, jotka käyttävät Twitteriä saavat keskimäärin 2x enemmän myyntiä kuukaudessa kuin ne, jotka eivät.

Yritykset, joilla on 1000+ Twitter seuraajaa, saavat 6X enemmän liikennettä verkkosivuilleen kuin ne, joilla on vähemmän kuin 1000 Twitter seuraajia.

39% B2B yrityksistä, jotka käyttävät Twitteriä, ovat hankkineet uusia asiakkaita sitä kautta.


Mikäli tavoitteesi on maksimoida internetistä saamasi liikevaihto, on sinun pidettävä kaikista ylläolevista pääkohdista jatkuvasti huolta. Se vaatii tasaisesti joka päivä työtä mutta ei kohtuuttomasti.


Tilaa tästä ilmainen Opas: Web -sivuston 5 avainasiaa


Topics: internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, digitaalinen media, sähköpostimarkkinointi, blogi

Internet markkinointi: Miten maksimoin liikenteen web-sivustolleni

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Jan 05, 2012 @ 12:16 PM

Internet markkinoinnissa markkinointi- ja myyntisuppilon yläosa täytetään parhaiten luomalla,lisää liikennettä internetistä optimoimalla ja markkinoimalla jatkuvasti relevanttia sisältöä. Sisällöllä kasvatetaan parhaiten laadukkaiden kävijöiden ja potentiaalisten asiakkaiden määrää. Tänä päivänä pelkkä staattinen kotisivusto ei riitä parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Websivusto käsitteenä ei olekaan enää sama kuin aikaisemmin. Nykyään voidaan ajatella, että kaikki se digitaalinen sisältömme, joka leviää internetissä on osa web-sivustoammne. Näin ajateltuna web-sivustomme onkin paljon laajempi kuin pelkkä www.yritys.fi -osoitteesta löytyvä sisältö. 

Blogi

Hyvä uutinen on se, että yritykset, jotka luovat, optimoivat ja markkinoivat blogiaan saavat 55enemmän liikennettä ja 70enemmän myyntiä kuin ne, jotka eivät. Jokainen blogi -artikkeli luo uuden indeksoitavan sivun internettiin. Näin ollen artikkeleita tulisi kirjoittaa ahkerasti. Yritykset, jotka kirjoittavat blogiartikkelin vähintään 20 kertaa kuukaudessa tuottavat 5 x enemmän liikennettä ja 4 X enemmän myyntiä kuin ne yritykset, jotka kirjoittavat blogiartikkelin vain muutaman kerran kuukaudessa. Blogiartikkelit tulisi olla tilattavissa RSS -lukijaan ja/tai suoraan sähköpostiin. Lisäksi artikkelit tulisi olla helppo jakaa eri sosiaalisen median alustoille.

Hakukoneoptimointi

Sisällön optimointi on erittäin tärkeätä, jotta annat ainutlaatuiselle sisällöllesi mahdollisuuden vetää mahdollisimman paljon laadukasta liikennettä internetistä. Tässä yhteydessä voidaan puhua sisällön tuoton (ROC = return on content) maksimoinnista. Mitä suurempi digitaalinen jalanjälki sivustollasi on sitä paremmin sisältösi sijoittuu hakutuloksissa. Digitaalisen jalanjäljen kokoon vaikuttavat mm. hakukoneissa indeksoitujen sivujen määrä sekä kuinka moni ulkopuolinen sivusto on tehnyt linkin sivustollesi ja mikä on kunkin linkittävän sivuston oma painoarvo. Pelkkä strategisten hakusanojen viljeleminen ei siis riitä. Sisältösi on oltava niin mielenkiintoista, että muut haluavat viitata siihen.

Sosiaalinen media

57% pienyrityksistä sanoo sosiaalisen median hyödyttävän heidän liiketoimintaansa. Aktiivinen läsnäolo Twitterissä ja Facebookissa on todettu lisäävän ulkopuolistien linkkienliikenteen ja myyntiliidien määrää. Tästä johtuen 54% yrityksistä lisäsi investointeja sosiaaliseen mediaan ja blogeihin vuonna 2011.

 

Mikäli tavoitteesi on maksimoida internetistä saamasi liikenne, on sinun pidettävä kaikista ylläolevista pääkohdista jatkuvasti huolta. Se vaatii tasaisesti joka päivä vähän työtä mutta ei kohtuuttomasti. 

 

Lataa ilmainen opas: 7 Hyvää keinoa tehdä Web -sivustostasi tehokkaampi

Topics: hakukoneoptimointi, internet markkinointi, sosiaalinen media, digitaalinen media, sisällöntuotanto, blogi

Ostaako hakukoneoptimointi vai sisällöntuotanto?

Posted by Jussi Vesterinen on Fri, Dec 16, 2011 @ 02:36 PM

Seuraavassa videossa Googlen Matt Cutts vastaa kysymykseen:"Kuinka sivustot, jotka eivät osaa/tee hakukoneoptimointia, voivat nousta hakutuloksissa korkealle?"

 

Vastauksesta ilmenee, että hyvä sisältö pesee huonon vaikkakin hyvin hakukoneoptimoidun sisällön. Olennaisinta on siis sisältö ei optimointi. Totta kai hakukoneoptimointi auttaa mutta huonosta sisällöstä ei saa hyvää optimoinnin avulla. 

Tähän asti markkinoinnissa painopiste on ollut hakukoneoptimoinnissa ja keskinkertainenkin sisältö on kelvannut. Relevantin ja hyvin tehdyn sisällön merkitys korostuu entisestään internet markkinoinnin ja Googlen kehittyessä. Optimointi ei ole sisällöstä irrallinen osa-alue vaan se tulee olla ikään kuin sisäänrakennettu sisällöntuotantoon. Hyvä sisällöntuottaja oppii oikeiden työkalujen ohjaamana optimoinnin lyhyessä ajassa. Sen sijaan hakukoneoptimoija ei opi hyvän sisällön tuottamista nopeasti; jos lainkaan.

Mitä mieltä Sinä olet? 

Topics: hakukoneoptimointi, internet markkinointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, Google, blogi

6 Mahdollisuutta parantaa kiitossivujasi

Posted by Jussi Vesterinen on Fri, Dec 02, 2011 @ 03:38 PM

KiitossivuTuntuu siltä, että työ on tehty kun sivustolla kävijä on saatu konvertoitua liidiksi. Olet tehnyt pieteetillä sivun, jossa kiität kävijää. Sen jälkeen potentiaalinen asiakas sitten poistuu sivuiltasi. Mikäli näin on, menetät mahdollisuuden tarjota heti välittömästi uutta lisäarvoa potentiaaliselle asiakkaalla. Tässä 6 tapaa hyödyntää kiitossivujasi.

1. Tuo navigaatio takaisin

Parhaat käytännöt kehoittavat poistamaan navigaation saapumissivuilta. Saapumissivulla on vain yksi tarkoitus, saada kävijä täyttämään ja lähettämään lomake eli konvertoitumaan potentiaaliseksi asiakkaaksi. Sen jälkeen kun olet saanut kävijän tekemään halutun toimenpiteen, hän päätyy kiitossivulle. Koska haluat hänen jatkavan sivustosi tutkimista, palauta navigaatio kiitossivulle.

2. Tarjoa liittymistä blogitilaajaksi 

Sijoita kiitossivulle mahdollisuus tilata blogisi sähköpostitse tai RSSnä. Älä vain sano "Tilaa meidän blogi!". Kerro myös, miksi heidän pitäisi tilata ja millaista arvokasta tietoa he tulevat säännöllisesti saamaan.

3. Pyydä liittymään mukaan sosiaalisessa mediassa

Aivan kuten annat ihmisille mahdollisuuden tilata blogisi, anna heille mahdollisuus pysyä yhteydessä kanssasi LinkedInissä, Facebookissa ja Twitterissä.  Kerro heille mitä he hyötyvät siitä, että ovat yhteydessä kanssasi sosiaalisessa mediassa.

4. Kehoita heitä jakamaan tarjoamasi

Konvertoitunut kävijä on selvästi kokenut hyötyvänsä tarjonnastasi. On hyvin todennäköistä, että hänellä on myös tuttuja, joita tarjontasi kiinnostaa. Tee saapumissivusi jakaminen helpoksi lisäämällä jakamispainikkeet. 

5. Tarjoa muutakin relevanttia tietoa

Voit päätellä, minkälaisesta muusta sisällöstä kavijä voisi olla kiinnostunut sen perusteella, mistä kanavasta potentiaalinen asiakas tuli. Tarjoa hänelle lisää linkkejä eri blogiartikkeleihin, websivuille ja sosiaalisen median osastoille, jotka olennaisesti liittyvät tarjoamaasi. Se syventää lisää suhdettasi potentiaaliseen asiakkaaseen ja luo positivisen mielikuvan sinusta.

6. Kiitä heitä kunnolla

Pelkkä "kiitos" ei riitä. Kerro heille, miksi olet kiitollinen siitä että he löysivät tarjouksesi ja ryhtyivät toimiin. Vaikka he eivät vielä ole asiakkaita, kohtele heitä niin kuin he jo olisivat. Sinulla on vain yksi ainoa mahdollisuus tehdä ensivaikutelma. Käytä se hyväksesi kilpailijoitasi paremmin.

 

Muista testata kiitossivusi ennen niiden lopullista julkaisemista. Mittaa kukin ylläoleva asia erikseen, jotta ne kaikki tulevat huomioiduksi kiitossivullasi.  

 

Onko sinulla joitain muita asioita, joita liität aina kiitossivuillesi?



Topics: facebook markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, blogi

Ajattele kuten julkaisija

Posted by Jussi Vesterinen on Fri, Nov 04, 2011 @ 01:03 PM

Menestyvä Internet Markkinoija luo relevanttia ja hyödyllistä sisältöä. Sisällön tarkoituksena onajattele kuten julkaisija
lisätä verkkosivuilla kävijöiden määrää sekä konvertoida kävijöistä myyntiliidejä ja liideistä edelleen ostavia asiakkaita. 

Inbound Markkinoija käyttää toimintaan kehottavia elementtejä sekä saapumissivuja. Saapumissivujen tarkoituksena on tehdä konversio, joka on aina vaihtokauppa. Jos haluaa
saada oppaan tai ilmaista konsultointia, osallistua webinaariin tai jotakin muuta millä on arvoa, joutuu antamaan yhteystietonsa. Minulta kysytään usein, mikä on hyvä konversioprosentti? Siihen vaikuttaa niin moni tekijä. Jos joku haarukka on annettava niin 5-25 prosenttia on ihan hyvä. Oli se tänään mikä tahansa olen varma, että pystyn lyömään sen. Tai sinä pystyt lyömään sen. Jatka parantamista ja tähtää korkealle.

Yritykset, joilla on hyvä Inbound -markkinointistrategia toimivat hyvin samalla tavalla kuin yritykset, jotka tekevät suuret tulot klikkausmainonnasta. Molemmat pyrkivät saamaan verkkosivuilleen paljon laadukkaita kävijöitä ja aikaansada tuloa. Kun vierailija saapuu kumman verkkosivulle tahansa, ensimmäinen asia mitä hänen halutaan tekevän on klikata hiirellä mainosta tai toimintaan kehoittavaa elementtiä. Liiketoiminnan omistajan ja markkinoijan olennainen tehtävä on saada verkkosivuille lisää käijöitä, jotta tulojen määrää kasvaa. Yritykset, jotka elävät klikkausmainonnasta, ovat ammattilaisia saamaan enemmän klikkauksia sivuillan oleville asiakkaidensa mainoksille. Muut yritykset voivat matkia heitä ja oppia heiltä. Tee yrityksestäsi vertikaalisesti integroitu julkaisija. Sen sijaan, että maksat jollekin toiselle klikkausmainonnasta, tuota blogia ja muuta sisältöä saadaksesi lisää liikennettä sivustollesi. Näytä kävijöille omia "mainoksiasi" tomintaankehottavien elementtien muodossa. Ajattele omalla sivustollasi aivan kuin olisit ulkopuolinen mainostaja.

3 vinkkiä saada enemmän liidejä

1. Mainosten asettelu

Avainasia ajateltaessa, miten mainonta parhaiten tuo tuloja, on mainosten sijoittelu. Googlen hakutulossivulla mainokset ovat ylhäällä keskellä sekä oikealla laidalla. Se ei ole sattumaa. He ovat optimoineet tulot mainoksista siten, että se häiritsee vähiten käyttäjää. Noudata samaa periaatetta kun päätät toimintaan kehoittavien elementtien sijoittelusta omille sivuillesi. Muita hyviä paikkojat ovat otsikon ylä- ja alapuolella sekä blogikirjoitusten lopussa.

2. Huomioarvo

Kun olet päättänyt omien toimintaan kehoittavien elementtiesi sijoittelusta, seuraava vaihe on saada kävijät huomaamaan ne. Sen takia niiden tulee erottua hyvin kaikesta muusta sivulla olevasta siällöstä. Käytä kuvia ja värejä hyväksesi. Kontrastit eivät jää kävijöiltä huomaamatta. Esim. jos sinulla on keltainen sivusto käytä punaista. Se huomataan varmasti.

3. Kohdentaminen

Olennaista on, että tarjouksesi on relevantti. Jos sivustosi muu sisältö kertoo veneistä, älä laita polkupyörätarjousta kyseiselle sivulle. Mitä lähempänä tarjouksesi on muuta sivun sisältöä, sitä enemmän saat klikkauksia.

 

Lataa tästä opas Miten tehdä verkkosivustostasi tehokkaampi

 

Topics: internet markkinointi, konvertointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, Google, blogi

Miksi Business Blogi on niin tärkeä?

Posted by Jussi Vesterinen on Wed, Sep 07, 2011 @ 08:17 AM

Business Blogi on "vetomarkkinointia" parhaimmillaan. HubSpotin tutkimuksen mukaan ne yritykset, jotka bloggaavat, saavat 55 % enemmän liikennettä web -sivustolleen kuin ne, jotka eivät. Lisäksi ne saavat 95 % enemmän sisääntulevia linkkauksia kuin ne, jotka eivät julkaise blogia.



Miksi Business Blogia pitäisi julkaista

 Lähde: HubSpot, 100 Awesome Marketing Stats, Charts and Graphs for You, 2011

 

Blogin julkaiseminen parantaa löydettävyyttäsi. Hakukoneet pitävät Blogeista, koska Blogien sisältö muuttuu jatkuvasti eivätkä ne ole suoranaista mainostekstiä. Lisäksi Blogi auttaa löydettävyyttäsi Sosiaalisessa Mediassa. Parhaimmassa tapauksessa sanomasi lähtee leviämään viraalisti ihmisten jakaessa arvokasta sisältöäsi omille verkostoilleen.

 

3 Avainta menestykseen

a. Blogien lukeminen

Ensimmäinen askel on hankkia RSS = Really Simple Syndication -lukija esim. google.com/reader. Voit asettaa sen selaimeesi aloitussivuksi. Toinen askel on etsiä mielenkiintoisia Blogeja. Internetistä löytyy erilaisia Blogien hakupalveluita kuten blogsearch.google.com. Ne toimivat samalla periaatteella kuin hakukoneet yleensä mutta sillä erotuksella, että keskittyvät hakemaan sisältöä Blogeista. Kolmas askel on ryhtyä mielenkiintoisten blogien RSS -tilaajaksi, jolloin kaikki uudet artikkelit tulevat automaattisesti lukijaasi. Säästät paljon aikaa ja vaivaa kun Sinun ei tarvitse kirjamerkata kaikkien Blogien osoitteita erikseen selaimeesi. RSS -tilaajan tiedot eivät välity sivun omistajalle. Tilaaja pysyy siis anonyyminä. Useimmat Blogit tarjoavat myös mahdollisuutta tilata ne suoraan sähköpostiin, jolloin artikkelit tulevat kukin omana sähköpostinaan. Mikäli tilaaja käyttää tunnistettavaa sähköpostiosoitetta ei hän pysy anonyyminä.

b. Blogien kommentointi

Vinkkejä Blogien kommentointiin

Usein Blogien kommenttiosista löytää paljon hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä. Jaa siis auliisti omia kokemuksiasi ja esimerkkejä Blogien kommenttiosissa. Lisää hyödyllisiä linkkejä  esim. mistä löytyy lisätietoa. Kysy kysymyksiä. Ole myös rohkeasti eri mieltä nimittäin, jos oikeasti olet. Ja mikä tärkeintä, kommentoi omalla nimelläsi (ei yrityksen nimellä).

Miksi kannattaa kommentoida?

On tärkeää rakentaa ja laajentaa omaa ja sitä kautta yrityksesi digitaalista jälänjälkeä. Muut saman Blogin lukijat huomaavat sinut varsinkin, jos olet auttava ja tuot lisäarvoa. Tämä tuottaa ennemmin tai myöhemmin lisää tilaajia ja lukijoita omalle Blogillesi. Olennaista on myös saada muut linkkaamaan omat Bloginsa sinun Blogiisi. Kommentointi tukee myös tavoitetta nousta mielipidejohtajaksi.

c. Blogin kirjoittaminen

Blogialustan valinta

Internetistä löytyy useita eri blogialustoja. Blogialustan valinnassa on hyvä huomioida seuraavat seikat:

 • on tärkeää itse omistaa Blogin osoite
 • halukkaat voivat tilata Blogisi RSS -lukijaansa tai sähköpostiinsa
 • Blogisi on automaattisesti yhdistetty muuhun Sosiaaliseen Mediaan
 • Blogiesi lähetys sähköpostitilaajille on automatisoitu

Blogianalytiikka

Blogisi menestystä tulisi pystyä seuraamaan aivan samoin kuin Web -sivustosi menestystä. Jos Blogisi on osana Web -sivustoasi ja sen analytiikka ulottuu myös Blogiin, hienoa. Jos kuitenkin olet joutunut valitsemaan Web -sivustosi ulkopuolisen alustan tulisi sen analytiikan täyttää seuraavat kriteerit:

 • seuraa RSS-ja sähköpostitilaajia ajan suhteen
 • tilastoi kunkin artikkelin katselukerrat, linkit sekä kommentit
 • mittaa kävijämäärät ja potentiaaliset asiakkaat
 • seuraa strategisten Avainsanojesi menestystä hakukoneiden listauksissa
 • vertailee kilpailijoidesi ja sinun menestystäsi keskenään 

Milloin aloittaa Blogin kirjoittaminen?

Ehkä yleisimpiä esitettyjä kysymyksiä on: "No milloin sitten pitäisi alkaa Blogata?" Vastaus on yksinkertainen: AINA. Voit aloittaa Blogin jo ennen kuin Sinulla on Web -sivusto tai ennen kuin olet perustanut yrityksen tai lanseerannut uuden tuotteen. Kuten ylläoleva kuva osoittaa Sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet tulla löydetyksi ja listautua korkealle hakukoneissa, kun julkaiset Blogia.

Miten usein uusi artikkeli pitäisi julkaista?

Mikäli haluat saada vankan lukijakunnan, pitäisi uusi artikkeli julkaista vähintään kerran viikossa. Mitä useammin sen parempi; vaikka joka päivä. Jotkut aktiivisimmat julkaisevat uuden artikkelin jopa useamman kerran päivässä. Asiallinen ja arvokasta tietoa jakava Blogi ei ole "spämmiä".

Business Blogi on kiistatta yksi parhaimmista tavoista tulla löydetyksi ja konvertoida liikenteestä potentiaalisia asiakkaita. Jollei yrityksellänne vielä ole Blogia, kannattaa se perustaa heti. Mikäli yrityksestä ei löydy henkilöitä, joilla on aikaa kirjoittaa artikkeleita, voi kirjoittamiseen hankkia ulkopuolista apua.

 

Mikäli haluat oppia lisää Internet Markkinoinnista osallistu koulutukseen.

Topics: hakukoneoptimointi, internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, blogi