Internet-markkinointi blogi

Mittaa kaikkia internet-markkinointi- kampanjasi elementtejä

Posted by Jussi Vesterinen on Fri, Sep 06, 2013 @ 04:00 PM

Nyt, kun olet saanut julkaistua markkinointikampanjasi alusta loppuun asti, Sinun täytyy käydä uudelleen läpi kukin kampanjaelementti ja tarkastella kuinka ne toimivat yhdessä ja erikseen. Internet markkinoinnissa on kaiken muun hyvän lisäksi yksi lyömätön etu, kaikesta jää jälki. Koska kaikesta jää jälki, voidaan sitä mitata tarkasti. Ja sitä mitä voidaan mitata voidaan parantaa.

Sinun täytyy tarkastella useita eri mittareita voidaksesi arvioida, oliko kampanja menestys vai ei. Nopean kuvan kokonaistoimivuudesta saat aloittamalla analytiikasta, joka koskee markkinointitarjoamasi laskeutumissivua.

 

Laskeutumissivu analytiikka

 

Mitä, jos tehokkuus on huono?

Eri mittarit kertovat eri tarinaa. Eli, jos tehokkuus oli huono, Sinun täytyy käyttää aikaa ja saada selville tarkalleen mitä mittareita pitää parantaa. Esimerkiksi: 

  • Jos laskeutumissivun katselumäärät ovat pieniä, Sinun täytyy tehdä kovemmin töitä tarjoaman mainostamiseksi saadaksesi ohjattua sille enemmän liikennettä. 

  • Jos laskeutumissivun konversioaste on matala, Sinun täytyy keskittyä luomaan tarjoamasta haluttavampi ja optimoida laskeutumissivusi.
 
  • Jos tarjoaman tuomien potentiaalisten asiakkaiden määrä on liian matala, saattaa se merkitä sitä, että olemassa olevat kontaktisi eivät jaa tarjoamaasi edelleen uusille ihmisille. Sinun pitää joko kannustaa heitä tarjoamasi jakamiseen ja/tai löytää promootioväyliä, joilla saavutat uusia yleisöjä.
 
  • Jos tarjoaman tuomien asiakkaiden määrä ei ole riittävä, voi se tarkoittaa sitä, että työnkulkusi eivät ole toimivia potentiaalisten asiakkaiden pätevöimisessä konvertoitumaan asiakkaiksi. Sinun kannattaa korjata ja muuttaa työnkulkujasi ja tehdä niistä vaikuttavampia. 

Sama pätee kaikkiin muihinkin kampanjassa käytettyihin markkinointikomponentteihin. Sinun pitäisi pystyä saamaan selville uusien potentiaalisten asiakkaiden ja ostavien asiakkaiden määrä kustakin kanavasta erikseen. Lisäksi Sinulla pitäisi olla pääsy kaikkiin avainindikaattoreihin (KPI), jotka antavat Sinulle mahdollisia vihjeitä siitä, kuinka parantaa kampanjasi lopullisia tuloksia.

Mitä tulee toimintaan ohjaaviin elementteihin on olemassa kaksi avainmittaria, joita voit tarkkailla parantaaksesi tehokkuutta:

 

 C T A analytiikka

 

  • Jos toimintaan ohjaavan elementin katselut klikkauksiksi- suhde on matala, tee tarjoamastasi houkuttelevampi. Tavoitteena on saada, useampi henkilö, joka näkee toimintaan ohjaavan elementin, myös klikkaamaan sitä.
 
  • Jos klikkaukset lomakkeen lähetykseksi- suhde on matala, keskity optimoimaan laskeutumissivusi ja linjaa se hyvin toimintaan ohjaavan elementin kanssa.

 Workflow analytiikka

 

Potentiaalisten asiakkaiden vaalimisen ja sähköpostimarkkinoinnin mittarit ovat osittain päällekkäisiä. Ne osoittavat sähköpostilähetysten tehokkuutta ja ulottuvat aina siihen asti, ketkä vastaanottajat ovat vuorovaikutuksessa sähköpostiesi sisällön kanssa.

 

  • Jos sähköpostiesi klikkausaste on matala, saattaa se tarkoittaa sitä, että tarjoamasi ei ole kyseiselle kohderyhmälle tarpeeksi houkutteleva. Luo houkuttelevampia tarjoamia ja/tai käytä enemmän aikaa segmentointiin. (Huom. sähköpostin avausaste saattaa olla auttava mittari, mutta se ei ole kovin luotettava.) 

 

Mitä tulee blogien kirjoittamiseen ja sosiaaliseen mediaan, tässä on muutama päämittari, joita Sinun tulee tarkastella:

 


Blogi sosiaalinen media analytiikka

 

 

Kukin näistä yksittäisistä mittareista voi auttaa Sinua löytämään heikkouksia ja vahvuuksia markkinointikampanjassasi. Älä kuitenkaan unohda kokonaiskuvaa. Keskity uusien potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden määrään, jonka kampanjasi  (ja kukin kanava erikseen) tuottaa. 

Lopuksi

Aloittaen tuottamalla upean markkinointitarjoaman, mainostamalla sitä kanavissasi ja sitten mittaamalla sen vaikutusta, olet oppinut kuinka koota yhteen kokonaisen markkinointikampanjan pääkomponentit. Mikä tärkeintä, tiedät, miten teet kustakin elementistä arvokkaan, johdonmukaisen ja ajankohtaisen -- nämä kaikki ovat edellytyksiä sille, että luot markkinointia, jota potentiaaliset asiakkaasi rakastavat.

Nyt, kun tiedät miten potentiaalisia asiakkaita ja ostavia asiakkaita tuova kokonainen markkinointikampanja rakennetaan, jatka eteenpäin ja tee yksi!

 

 

 

Click me

 

Topics: konvertointi, inbound marketing, analytiikka, internet markkinointi analyysi