Internet-markkinointi blogi

Kuinka tehdä tehokas laskeutumissivu?

Posted by Jussi Vesterinen on Fri, May 03, 2013 @ 01:54 PM

Laskeutumissivujen tehtävänä on konvertoida kävijät liideiksi. Mitä useampi laskeutumissivun nähnyt kävijä tärttuu tarjoamaasi sitä tehokkaampi laskeutumissivu on. Laskeutumissivuissa on useita keskeisiä osia, jotka tekevät niistä tehokkaan välineen muuntaa suurempi osuus kävijöistä liideiksi. Keskeisiä ja tärkeitä osa-alueita ovat otsikko, varsinainen teksti ja lomake. Tarkastellaanpa jokaista osa-aluetta erikseen, jotta selviäisi miksi ne ovat tärkeitä ja miten ne optimoidaan.

Otsikko

Ihmisten keskittymisaika on lyhyt; erityisesti verkossa. Tästä seuraa se, että sinun täytyy tehdä tarjoamastasii mahdollisimman selkeä. Hyvä nyrkkisääntö on varmistaa, että laskeutumissivu läpäisee "silmänräpäytystestin" eli voiko kävijä ymmärtää tarjoamasi alle viidessä sekunnissa ja sen mitä pyydät häntä tekemään? Varmista, että otsikko tekee tarjoamasi heti selväksi. Kävijän on ymmärrettävä välittömästi mitä tarjoamasi pitää sisällään.

Teksti

Laskeutumissivun teksti kuvaa ja perustelee napakasti tarjoamasi ja miksi kävijän pitäisi esim. ladata kyseinen eKirja tai rekisteröityä webinaariin. Tuo tarjoamasi hyödyt selkeästi esiin. Muotoile sivun teksti tavalla, joka välittää nopeasti tarjoamasi arvon ja mihin toimenpiteisiin kävijän on ryhdyttävä sen saadakseen. Käytä muotoilussa esimerkiksi luettelomerkkejä tai numerointia yksinkertaistaaksesi tekstin visuaalisen ulkoasun. Käytä lisäksi lihavointia ja/tai kursivointia tuodaksesi tekstin  pääkohdat esiin.

Kuva

Saapumissivulla tulee aina olla kuva, jonka kävijä yhdistää tarjoamaasi. Kuvilla on taipumus vetää kävijöiden huomio heti puoleensa. Sen takia Sinun kannattaa hyödyntää kuvia täysimääräisesti omassa markkinoinnissasi. Riippuen siitä, mikä tarjoamasi on, voit esim. sisällyttää kuvan tietopakettisi tai eKirjasi kansilehdestä tai webinaarisi esiintyjistä.

Lomake

Muista, että laskeutumissivun perimmäisenä tavoitteena on saada kävijät täyttämään ja lähettämään lomake. Lomakkeen sijoittelu on erittäin tärkeä asia. Sijoita lomake sivun yläosaan siten, että kävijä näkee sen tarvitsematta vierittää sivua alaspäin. Lomake voi jatkua rajan alapuolellekin mutta sen on alettava näkyviltä. Kriittinen tekijä, joka pitää ottaa huomioon, on lomakkeen pituus. Lomakkeen pituus vaikuttaa prospektin halukkuuteen täyttää se. Jos lomake on liian pitkä, kävijä saattaa pysähtyä ja alkaa arvioimaan, onko kaikkien kenttien täyttämiseen vaadittu aika sen arvoista. Sinun täytyy siis löytää hyvä tasapaino lomakkeen pituuteen, jotta saat kerättyä riittävästi informaatiota mutta et häädä prospekteja pois. 

No, mitä informaatiota sitten pitäisi kysyä? Tavoitteena on kerätä lomakkeen avulla riittävästi tietoa, jotta voit sekä kontaktoida että arvioida liidiä. Minimissään tarvitset liidin sähköpostiosoitteen, jolloin Sinulla on oikeus mutta myös velvollisuus alkaa kommunikoida hänen kanssaan. Lisäksi on hyvä kysyä ainakin etunimi ja sukunimi, jotta voit personoida viestisi. Nimi auttaa myös identifioimaan liidi sosiaalisessa mediassa ja saada sitä kautta enemmän selville liidin ajatusmaailmasta ja taustoista. Käytännön kokemus osoittaa, että ihmiset antavat itsestään ihan oikeata tietoa kun tarjoama on riittävän houkutteleva.

Usein tarvitaan myös muuta tietoa, jotta voidaan arvioida kuinka todennäköisesti liidistä tulee ajan myötä ostava asiakas. Yrityspuolella kysytään usein yrityksen kokoon sekä liidin rooliin yrityksessä liittyviä tietoja. Kuluttajapuolella vastaavasti harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita. Todettakoon, että kuluttaja on keskimäärin haluttomampi luovuttamaan omia tietojaan kuin yritysroolissa oleva henkilö.

Lomakkeen pituus johtaa väistämättä kompromissiin generoitujen liidien määrän ja laadun suhteen. Mitä lyhyempi lomake sitä useampi kävijä on valmis täyttämään sen edellyttäen toki, että tarjoama on riittävän houkutteleva. Liidien laatu on yleensä parempi silloin, kun kävijät ovat valmiita täyttämään enemmän lomakkeen kenttiä ja antamaan Sinulle enemmän tietoa itsestään ja siitä, mitä he etsivät. Siksi lyhyempi lomake tuottaa enemmän liidejä. Vastaavasti pidempi lomake tuottaa määrällisesti vähemmän mutta laadukkaampia liidejä.

 

Esimerkki laskeutumissivu

Esimerkki laskeutumissivusta

Topics: internet markkinointi, konvertointi, laskeutumissivu, sisältömarkkinointi