Internet-markkinointi blogi

Internet markkinointi: Mistä alkaa tehokas, rakastettava kampanja?

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Apr 11, 2013 @ 04:28 PM

Nyt, kun olemme käsitelleet keskeiset elementit rakastettavien markkinointikampanjoiden tekemisessä, voimme keskustella siitä, miten voit soveltaa näitä ominaispiirteitä oman markkinointisi hyväksi. Tässä artikkelisarjassa talutamme Sinut läpi koko kampanjan. Näytämme Sinulle tapoja, joilla voit tehdä kampanjasi kustakin osasta valistavan, auttavan, oikea-akaisen, toiveiden mukaisen ja johdonmukaisen toisin sanoen rakastettavan. Parhaiden käytäntöjen ja omien kokemustemme mukaan menestyvä kampanja koostuu seuraavista avainkomponenteista:

 • tuota houkutteleva markkinointitarjoama
 • sijoita tarjoama verkkosivuillesi
 • liitä tarjoama automatisoituihin työvirtoihin
 • markkinoi tarjoamaa sähköpostein, blogiartikkelein ja sosiaalisessa mediassa
 • mittaa tulokset

 

Inbound markkinointi prosessi   

     Inbound Marketing- kampanjan vaiheet

 

Kuinka kehittää loistava markkinointitarjoama

Markkinointitarjoama eroaa tarjouksesta siinä, että kyse on hyvin harvoin hinnasta. Sen sijaan kyse on arvokkaasta sisällöstä, jonka saadakseen potentiaalinen asiakas on valmis luovuttamaan yhteystietonsa. Jotta sisältö olisi potentiaaliselle asiakkaalle arvokasta, sen täytyy vastata hänen sen hetkiseen tiedontarpeeseensa ko. asiasta. Sen takia meidän tulee tuottaa erilaisia markkinointitarjoamia samasta aiheesta, jotka poikkeavat toisistaan sen suhteen, missä hankinnan vaiheessa ko. potentiaalinen asiakas on.

Uusien sisältöjen jatkuva keksiminen voi olla ylivoimaista. Markkinoijia kehoitetaan yhä uudelleen ja uudelleen ajattelemaan kuten julkaisija. Neuvo on hyvä mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa? Kuinka ajatella niin kuin julkaisija?

Aivan kuten julkaisijalla, Inbound- markkinnoijalla täytyy olla selkeä kuva kohdeyleisöstään, jotta hän voi luoda optimaalista sisältöä heille. Ketkä ovat ihanteellisia asiakkaittasi ja potentiaalisia asiakkaitasi? Mitkä ovat heidän suurimmat huolensa, tarpeensa ja mielenkiintonsa? Miten voit tavoittaa heidät? Jakukokneillako vai sosiaalisella medialla vai blogiartikkeleilla. Kuulostaako tutulta? Minkälaista sisältöä he preferoivat? Vastaamalla näihin kysymyksiin voit luoda itsellesi ns. markkinointipersoonat. Markkinointipersoona on fiktiivinen henkilö, joka edustaa yhtä ostajaryhmääsi. Yleensä yrityksellä on 3-5 eri markkinointipersoonaa. BtoB yrityksellä hankintaprosessiin osallistuvat yleensä ainakin päättäjä, asiantuntija ja käyttäjä. Päättäjä istuu rahojen päällä ja häntä kiinnostaa eniten numerot. Asiantuntija haluaa koluta tuotteesi ytimiä myöten läpi varmistaakseen sen sopivuuden. Ja käyttäjä, joka viime kädessä päivittäin on tekemisissä tuotteesi kanssa.

Keskity oikeaan vaiheeseen

Hankintaprosessi käsittää lähes aina seuraavat vaiheet: tietoisuus, vaihtoehtojen etsintä, vertailu ja ostaminen. Hankimme me sitten purukumia kioskilta tai puolen miljoonan arvoisen ohjelmiston, käymme läpi osittain jopa vaistomaisesti kaikki vaiheet läpi. Purukumihankinnassa vaiheiden läpikäynti kestää viisi sekuntia kun ohjelmistohankinnassa läpikäynti saattaa kestää puoli vuotta.

Sisällöllä on kriittinen rooli kussakin hanintaprosessin vaiheessa, niin tietoisuuden lisäämisessä yrityksestäsi kuin liidien konvertoimisessa ostaviksi asiakkaiksi. Sisältötyypit, joita käytät saavuttaaksesi eri tavoitteesi, ovat usein erilaisia keskenään.

1. Tietoisuus

Potentiaalinen asiakas tutustuui yrityksesi brandin kanssa tai tulee tietoiseksi siitä, että hänellä on tuotteesi tai palvelusi tarve.  

2. Vaihtoehtojen etsintä/Kouluttautuminen

Potentiaalinen asiakas tunnistaa ongelman ja tutkii mahdollisia ratkaisuja mukaan lukien tuotteesi ja palvelusi.

3. Vertailu/Validointi

Potentiaalinen asiakas käy läpi eri vaihtoehtoja ja vähentää mahdollisten myyjien määrää. 

4. Osto

Potentiaalinen asiakas tekee päätöksen keneltä hän tuotteen/palvelun ostaa.

Minkälainen sisältö houkuttelee liikennettä ja liidejä?

Tehokkaan kampanjan käynnistyksessä Sinun tulee keskittyä ensimmäiseen vaiheeseen - tietoisuuden luomiseen markkinointisisältösi avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoamasi täytyy vetää puoleensa paljon liikennettä ja generoidan liidejä yrityksellesi.  On olemassa erilaisia ​​sisällön muotoja ja aiheita, joita voit käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Oikean sisällön löytäminen

Jotta saisit selville, mitkä aihealueet saavat kohdeyleisösi huomiota, täytyy Sinun tutkia olemassa olevaa historiatietoasi. Esimerkiksi mitkä ovat kaikkein suosituimpia julkaisemiasi blogiartikkeleita ja mitkä verkkosivusi keräävät eniten kävijöitä? Historia sanelee sen, minkälaista uutta sisältöä kannattaa tuottaa. Jos Sinulla ei ole tällaista analytiikkaa käytössäsi, etsi julkisista lähteistä oman toimialasi innostavimpia ja suosituimpia julkaisuja. Ratsasta tällä löytämälläsi tiedolla lisäämällä siihen oma henkilökohtainen otteesi, asiantuntemuksesi ja kommenttisi. 

Oikean sisältömuodon löytäminen

Voit luoda sisältöä eri muodoissa esim. tekstipohjaista sisältöä, kuten tietopaketteja, raportteja ja eKirjoja = PDF. Mediasisältöjä kuten verkkoseminaareja, videoita ja äänihaastatteluja. Voit vaikka järjestää sisäisen aivoriihen ja keksiä luovia ideoita eri tuotettavista sisältömuodoista. Tärkeää on se, että tämä uusi sisältö vastaa markkinointipersooniesi tarpeita ja mieltymyksiä.

 sisältömuodot

 

Värvää tiimi sisällöntuotantoon

Sinun ei tarvitse olla ainoa yrityksesi Inbound Marketing- sisällöntuottaja. Voit käyttää eri ääniä organisaatiosi sisältä. Teknisillä henkilöillä, asiakaspalveluhenkilökunnalla, johdolla, tuotepäälliköillä, myynnillä ja muillakin on kullakin oma näkökulmansa liiketoimintaasi. Värvää heidät mukaan tuottamaan sisältöä heidän omista lähtökohdistaan esim:

 • Pyydä heitä kirjoittamaan "White paper" tai eKirja yhdessä Sinun kanssasi.
 • Haastattele heitä ja tee siitä naseva video.
 • Kutsu heidän esiintymään ja/tai vastaamaan kysymyksiin verkkoseminaareissa.

Voit toki käyttää myös organisaatiosi ulkopuolisia sisällöntuottajia joko satunnaisesti tai jatkuvasti. Moni markkinointitoimisto tarjoaa erilaisia kuukausipohjaisia paketteja, jotka pitävät sisällään tietyn määrän eri sisältöjä. Paketin koostumus voi olla esimerkiksi 4 blogiartikkelia, 1 eKirja, 1 lyhyt video, 1 kalvosarja.

Kierrätä sisältöjä

sisällönkierrätysLähes kaikki sisältö, mitä luot, voidaan mukauttaa sekä uudelleenmuokata ja julkaista toisessa muodossa. Ota tavaksi löytää useita tapoja paketoida ja jakaa samaa sisältöä eri muodoissa.

Tässä muutamia ideoita:

 • Yhdistä tekstiä vanhasta "White paperista" uuteen videoon luodaksesi uuden multimedia- eKirjan.
 • Ota osia videoista tai verkkoseminaareista ja tee niistä bllogiartikkeleita ja eKirjoja tai päinvastoin. 
 • Käytä verkkoseminaareissa usein kysyttyjä kysymyksiä ja kommentteja uuden eKirjan pohjana.

Tavoitteena on, että käsittelemäsi aihealueet osuvat suoraan asiakkaasi kipupisteisiin. Jaa kaikki yrityksen esitykset useissa eri muodoissa. Julkaise kalvosarjat SlideShare'ssa, lataa videot YouTubeen ja luo esitysten pohjalta sarjoja blogiartikkeleita, jotka sukeltavat syvemmälle esitysten tiettyihin kohtiin.

 

Mikäli tarvitset apua tilaa ilmainen 30 minuutin konsultointi

 

 

 

 

Topics: internet markkinointi, konvertointi, blogimarkkinointi, sisältömarkkinointi, inbound marketing, sisällöntuotanto