Internet-markkinointi blogi

Sähköpostimarkkinointi: Mittaaminen ja tavoitteet

Posted by Jussi Vesterinen on Tue, May 08, 2012 @ 04:02 PM

Oikein käytettynä sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa muuttaa potentiaalisia asiakkaitasähköpostimarkkinointi ostaviksi asiakkaiksi. Sen jälkeen, kun kävijä on saatu muunnettua verkkoliikenteestämme tunnistettavaksi henkilöksi, vähintään sähköpostiosoitteen muodossa, on aika jatkaa vuorovaikutusta. Sähköpostimarkkinoinnilla joko saattelemme potentiaalista asiakasta lopulliseen päämäärään eli ostotaphtumaan tai teemme suoran tarjouksen ostaa nyt heti. Huomaa, että Inbound Marketing -menetelmään ei kuulu sellaisten sähköpostikampanjoiden toteuttaminen, jossa meillä ei ole mitään aikaisempaa yhteyttä kyseiseen henkilöön.

Tavoitteiden asettaminen

Kaikelle sähköpostimarkkinoinnille tulee asettaa tavoitteet ja mittarit. Suosittelemme vähintään seuraavaa 4:ää eri mittari ja niille tavoitteita:

1. Klikkausaste

Klikkausasteella tarkoitetaan sitä osuutta vastaanottajista, jotka klikkasivat jotakin sähköpostissamme olevaa linkkiä. Toisin sanoen viestimme oli heidän mielestään riittävän houkutteleva, jotta he halusivat tietää asiasta lisää tai ryhtyä haluamaamme toimeen. Klikkausastetta mitataan sekä henkilömääränä että prosenttina. Klikkausprosentin vaihteluväli on suuri. Voit ottaa ensimmäiseksi vertailukohdaksi yleisen klikkausprosentin, joka on 5 %. Tosin se riippuu monesta eri tekijästä esim. kohderyhmä, tarjoama ja mitä kampanjalla tavoitellaan. Tärkeintä onkin, että seuraat omien kampanjoidesi klikkausprosenttia kokonaisuutena sekä kohderyhmittäin ja pyrit koko ajan parantamaan tuloksia. Esim. Emailstatcenter.com tuottaa erilaista tietoa sähköpostikampanjoista.

Huomaa, että avattujen sähköpostien määrä tai prosentti ei ole olennaista. Ensinnäkin, mittaustapa on vajavainen, koska vastaanottaja voi lukea viestimme esikatselulla. Tällöin meille ei välity tietoa avaamisesta. Toiseksi, tavoitteemme on saada mahdollisimman moni vastaanottaja reagoimaan viestiimme. Sen takia vain todellinen toimintaan johtava käyttäytyminen on meille olennaista.

2. Konversioaste

Konversioasteella tarkoitetaan sitä prosenttia vastaanottajista, jotka tekevät haluamamme toimenpiteen tullessaan saapumissivulle. Linkin tulee aina johtaa saapumissivulle. jossa esittelemme tarjontamme tarkemmin ja kehoitamme toimimaan haluamallamme tavalla. Saapumissivun tarkoituksena on saada vastaanottaja esim. osallistumaan webinaariin, lataamaan tarjoamaamme sisältöä, ostamaan tuotteemme eli toimimaan sen mukaan, mikä päätavoite kampanjallemme on alun perin asetettu.  

 3. Uusien potentiaalisten asiakkaiden määrä

Vaikka sähköpostikampanjamme on suunnattu olemassa oleville potentiaalisille asiakkaille on täysin mahdollista, että se tuottaa uusia potentiaalisia asikkaita. Tämä johtuu siitä, että vastaanottajat saattavat välittää sähköpostimme omille kontakteilleen ja/tai jakaa sen sosiaalisessa mediassa. Sen takia sähköpostissamme tulee olla helpot ja yksinkertaiset työkalut jakaa sitä eteenpäin.

Uusien potentiaalisten asiakkaiden määrää mitataan sekä prosentteina että henkilömääränä. Prosentti tulee kaavasta uusien konvertoituneiden määrä/tuntemattomat kävijät. Henkilömäärä on luonnollisesti se määrä ennestään meille tuntemattomista kävijöistä, jotka konvertoituivat saapumissivumme avulla.

4. Listalta poistuvien määrä

Hyvään sähköpostimarkkinointikäytäntöön kuuluu, että viestissä on aina mukana mahdollisuus poistua vastaanottajien listalta. Mikään ei ole sen ärsyttävämpää kuin saada täysin tuntemattomalta yritykseltä täysin yhdentekeviä tarjouksia yhä uudelleen ja uudelleen.

Listalta poistuvien määrää mitataan prosentteina suhteella poistuvat/vastaanottajien määrä. Luonnollisesti pyrimme siihen, että poistuvien määrä on mahdollisimman pieni alle 2 %; mielummin alle 1 %. Jos suunnittelemmme huolellisesti kampanjamme ja kohdistamme sen sopiville vastaanottajille, poistuvien määrä pysyy pienenä.

Mittaamalla näitä neljää eri mittaria ja asettamalla niille tavoitteet, onnistut sähköpostimarkkinoinnissasi kerta kerralta paremmin.

 

Tilaa ilmainen 30 minuutin sähköpostimarkkinointi konsultointi Topics: internet markkinointi, konvertointi, digitaalinen media, sähköpostimarkkinointi