Internet-markkinointi blogi

Markkinointipersoona internet markkinoinnissa

Posted by Jussi Vesterinen on Mon, Mar 12, 2012 @ 06:50 PM

Internet markkinoinnissa on olennaista muistaa kohdistaa kaikki sisältö ihmiselle; ei yritykselle.markkinointipersoona resized 600 Tämä vaikuttaa käyttämääsi kieleen ja siihen, millä tavalla ilmaiset itseäsi. Ote on siis pidettävä henkilökohtaisena. Lisäksi täytyy ensiksi aina päättää mihin kohtaan markkinointi- ja myyntisuppiloa kyseinen sisältö on kohdistettu. 

Markkinoijan suurin virhe on tuottaa sisältöjä itselleen. Me-keskeinen, yrityksemme ja tuotteidemme kehuminen saattaa johtaa ikävään ja tylsään sisältöön, jota kukaan ei lue saatika jaa. Sisällön jakaminen on internet markkinoinnin keskeisiä tavoitteita. Jos yrityksessä on useita eri henkilöitä tuottamassa sisältöä, tarvitaan työkalut siihen, että tuotettu sisältö pysyy yhtenäisenä. Markkinointipersoonien käyttäminen auttaa pitämään sisällöt yhtenäisinä ja vastaanottajan näkökulmasta tuotettuina.

Miten Markkinointipersoona rakennetaan

Markkinointipersoonan rakentaminen ei käy ihan käden käänteessä. Siihen kannattaa irrottaa aikaa, koska se tuottaa suuren lisäarvon. Markkinointipersoonan luominen kyllä onnistuu tiimiltä kuin tiimiltä. Rakentaminen aloitetaan perusasioista ja persoonaa jalostetaan ajan myötä.

Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin pääset hyvin liikkeelle:

  • Minkälainen on tyypillinen tuotteidemme ja palveluidemme ostaja?
  • Minkälainen on hänen demografiansa?
  • Mitkä ovat hänen motivaation lähteensä elämässä, työssä ja vapaalla?
  • Mitkä ovat hänen suurimpia menestyksen esteitään tai haasteitaan työssä tai vapaa-aikana?
  • Miten hän käyttää tietoa tänä päivänä?
  • Kuka vaikuttaa hänen päätöksiinsä?

Vastaamalla näihin kysymyksiin Sinulla on jo riittävästi tietoa markkinointipersoonastasi. Toista prosessi siten, että luot 3-4 eri markkinointipersoonaa. Persoonalle kannatta antaa ihan oikea nimi esim. Yrjö Yrittäjä. Silloin voit helpommin ajatella, mitä Yrjö saattaa tai ei saata tarvita tai haluta. Koko sisältöä tuottavan tiimin on helpompi samaistua häneen ja persoonasta tulee todellisempi. Silloin on helpompi olla hänen kanssaan yhteydessä niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin.

Markkinointipersoonien rakentamiseen kannattaa panostaa kunnolla. Kun ne kerran on luotu, säästää se paljon aikaa ja vaivaa myöhemmin ja muut markkinointipanostuksesi tuottavat huomattavsti parempia tuloksia.

 

Mikäli koet tarvitsevasi apua Markkinointipersoonien rakentamisessa tilaa Workshop

 

 

 

 

Topics: internet markkinointi, konvertointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto