Internet-markkinointi blogi

Internet markkinointi on mullistanut koko markkinointiajattelun

Posted by Jussi Vesterinen on Thu, Feb 23, 2012 @ 03:44 PM

Fournaise Marketing Groupin tutkimuksen mukaan 73 % Euroopan, USAn ja Aasianmarkkinointi toimitusjohtajista on sitä mieltä, että markkinoijat eivät tuo yritykseen tuloja. Markkinoijilta puuttuu business -uskottavuus. Markkinointi puhuu brändeistä, brändiarvosta ja muista vastaavista asioista. Ylimmän johdon on vaikea yhdistää näitä puheita niihin mittareihin, jotka heille todella merkitsevät jotakin. Ylimmän johdon mittarit ovat konkreettisia kuten liikevaihto, myynti, kate, voitto ja EBIT. Markkinoijilla on tietysti oikeus suuttua moisesta tuloksesta; moni on niin tehnytkin. Nyt markkinoijilla on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tämä käsitys panostamalla suurempi osa budjetista Internetmarkkinointiin. Internetmarkkinoinnin kaikki osa-alueet ovat täysin mitattavissa. Kun tulokset vielä esitetään ylimmän johdon kielellä, voivat markkinoijat selkeästi osoittaa tuovansa yritykseen tuloja ja voittoa.

Markkinoijilla ei ole koskaan aikaisemmin ollut vastaavaa mahdollisuutta kuin juuri nyt, rakentaa ainutlaatuista tulosta nakuttavaa markkinointikoneistoa Internetiin. Erilaisia työkaluja ja -välineitä on runsaasti tarjolla. Olennaista on kuitenkin kirjoittaa koko markkinoinnin pelikirja uusiksi. Ensiarvoisen tärkeää on itse menetelmä ja prosessi. Menetelmä on sinänsä kohtuullisen yksinkertainen: tule löydetyksi = liikenne, konvertoi liikenteestä potentiaaliset asiakkaat = liidit, konvertoi liidit ostaviksi asiakkaiksi, analysoi, opi ja toista.

Tule löydetyksi

Miten nykyajan ihminen lähtee etsimään ratkaisua käsillä olevaan ongelmaan tai hankintaan? Hän ottaa tietokoneen ja syöttää hakukoneeseen (Suomessa lähes aina Google) sopivia hakusanoja, joilla olettaa ratkaisun löytyvän. Hakutuloksia selatessaan hän avaa sivut, joilla olevan sisällön olettaa parhaiten ratkaisevan käsillä olevan ongelman. Jos hän ei ole tyytyväinen ensimmäisen hakusanan tuottamiiin vastauksiin, hän syöttää toisen hakusanan jne. kunnes ratkaisu löytyy.

Edellä kuvatun käyttäytymisen takia yrityksen on muutettava koko markkinointiajattelunsa. Aikaisemmin riitti, että "huusi" markkinoille mahdollisimman kovaa eli osti niin paljon mediatilaa, että varmasti näkyy. Tänä päivänä moderni ja fiksu markkinoija keskittyy yhä enenevässä määrin Internetiin. 

Yrityksen on ansaittava potentiaalisen asiakkaan huomio; sitä ei voi enää ostaa tai se maksaa maltaita. Huomio ansaitaan sillä, että tuotetaan asiakkaalle relevanttia sisältöä. Sisältö opastaa, kouluttaa ja auttaa potentiaalista asiakasta ratkaisemaan ongelman: se ei tyrkytä tuotteita tai palveluita. Mutta viime kädessä paras ratkaisu on tietenkin meidän tuotteemme tai palvelumme tai niiden yhdistelmä.

Konvertoi

Liikenteestä ei vielä tiedä, kuka kävijä oli. Konversiota varten Sinulla täytyy olla sivustolla sellaisia elementtejä, joilla saat kävijän luovuttamaan yhteystietonsa (Huom! Pelkkä yhteydenottolomake ei ole tällainen elementti). Se, että kävijä luovuttaa omat tietonsa Sinulle, on aina vaihtokauppa. Vaihtokauppa täytyy olla tasapainossa. Sinun vaihdannan välineesi on arvokas sisältö. Kävijöiden muuttamista myyntiliideiksi kutsutaan konversioksi. Sitä osuutta, mikä kävijöistä muuttuu myyntiliideiksi, kutsutaan konversioprosentiksi. 

Liidit konvertoidaan ostaviksi asiakkaiksi saattamalla heidät markkinointiautomaatilla kohti lopullista tavoitetta, ostotapahtumaa. Vaihtoehtoisesti yrityksen myyntihenkilö avustaa liidin lopulliseen tavoitteeseen. Sitä osuutta, mikä liideistä muuttuu asiakkaiksi, kutsutaan jälleen konversioprosentiksi.

Analysoi

Digitaalisessa maailmassa kaikesta jää jälki. On kuitenkin tärkeää erottaa olennainen epäolennaisesta. Mittaa jatkuvasti Sinun liiketoimintasi kannalta olennaisia asioita. 

Kaikkea mitä voidaan mitata, voidaan parantaa

Analyysin tavoitteena on selvittää mikä toimii ja mikä ei. Toimivia asioita parannetaan ja niitä lisätään. Toimimattomat hylätään. Näin opit koko ajan enemmän ja enemmän liiketoimintasi kannalta olennaisista asioista. Siten pystyt tasaisesti parantamaan tuloksia.

 

Jos haluat tietää enemmän Internet markkinointi metodista varaa ilmainen 30 minuutin konsultointi tästä.

Topics: internet markkinointi, konvertointi, digitaalinen media, sisällöntuotanto, sähköpostimarkkinointi, blogi