Internet-markkinointi blogi

Internet markkinointi: Miten konvertoin liikenteestä liidejä

Posted by Jussi Vesterinen on Wed, Jan 11, 2012 @ 02:05 PM

Markkinointi- ja myyntisuppilon keskiosassa on kyse siitä, miten konvertoitkonvertointi saamastasi liikenteestä prospekteja ja liidejä. Sekä miten suunnittelet ja toteutat markkinointiautomaatiota siten, että liideistä ja prospekteista tulee todennäköisimmin ostavia asiakkaita. Työkaluina käytetään toimintaan ohjaavia elementtejä, saapumissivuja, blogi-artikkeleita, konversiolomakkeita, sähköpostimarkkinointia ja sosiaalista mediaa.

Liidien generointi

Suppilon keskiosassa työkalut keskittyvät keräämään liidejä ja ohjaamaan liidejä markkinointiautomaatiolla ostaviksi asiakkaiksi. Optimoimalla suppilon keskiosan saavutat parhaat tulokset. Jotta kävijä antaa tietonsa Web -sivustollasi, on hänelle annettava vastine siitä. Kysymyksessä on siis jo tässä vaiheessa eräänlainen kaupankäynti. Parhaiten kävijän saa jättämään tietonsa tarjoamalla hänelle ainutlaatuista sisältöä esim. eKirjan tai Webinaarin muodossa. Kävijä voi ladata sisällön vain antamalla tietoa itsestään. Kävijälle on tehtävä helpoksi ja yksinkertiaseksi antaa tietonsa lomakkeilla. Sen takia lomakkeen pituus ratkaisee olennaisesti kävijän halukkuuden. 

Mitä enemmän eri vaihtoehtoja konvertoitua sivustollasi on sitä parempia ovat tulokset. Yritykset, joilla on 31-40 saapumissivua saavat 7X enemmän myyntiä kuin ne yritykset, joilla on vain 1-5 saapumissivua.

Markkinointiautomaatio

Sinulla tulee olla hyvät työkalut markkinointiautomaatiota (lead nurturing) varten. Jo siinä vaiheessa kun luot toimintaan ohjaavan elementin (call-to-action) ja konvertointisaapumissivun (landing page) tulee sinulla olla markkinointiautomaatio suunniteltu ja toteutettu. Kun kävijä on konvertoitunut liidiksi, siirtyy hän automaattisesti siihen vaalmisohjelmaan mikä kyseiseen lomakkeeseen on liitetty. Markkinointiautomaation tehtävä on opastaa potentiaalista asiakasta suppilossa eteenpäin kohti lopullista päämäärää; ostotapahtumaa. Markkinointiautomaatio toteutetaan sähköpostien avulla. 

Blogi

Blogin kirjoittaminen on erinomainen tapa saada lisää liikennettä ja liidejä, mutta se on myös hyvä tapa konvertoida liidejä asiakkaiksi. Hyviä keinoja hyödyntää blogia ovat arvokkaat ja relevantit toimintaan kehoittavat elementit (calls-to-action), mahdollistamalla blogin tilaaminen sähköpostiin ja/tai RSS -syötteenä sekä kannustamalla kävijöitä seuraamaan sinua sosiaalisessa mediassa. Sen takia myös blogin yhteyteen tulee liittää näitä elementtejä. 

2/3 markkinoijista sanoo yrityksensä blogin olevan "kriittinen" tai "tärkeää" liiketoimimintansa kannalta. Osasyynä on se, että blogit ovat hyvä tapa sitouttaa kävijöitä.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin joukko faneja, ystäviä ja seuraajia. Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää keräämään lisää liidejä ja asiakkaita. Olennaista ei ole vain puhua itsestä vaan myös osallistua keskusteluun. 

Yhdysvaltain Internetin käyttäjät käyttävät 3x enemmän aikaa blogeissa ja sosiaalisissa verkostoissa kuin sähköpostissa.

Yritykset, jotka käyttävät Twitteriä saavat keskimäärin 2x enemmän myyntiä kuukaudessa kuin ne, jotka eivät.

Yritykset, joilla on 1000+ Twitter seuraajaa, saavat 6X enemmän liikennettä verkkosivuilleen kuin ne, joilla on vähemmän kuin 1000 Twitter seuraajia.

39% B2B yrityksistä, jotka käyttävät Twitteriä, ovat hankkineet uusia asiakkaita sitä kautta.


Mikäli tavoitteesi on maksimoida internetistä saamasi liikevaihto, on sinun pidettävä kaikista ylläolevista pääkohdista jatkuvasti huolta. Se vaatii tasaisesti joka päivä työtä mutta ei kohtuuttomasti.


Tilaa tästä ilmainen Opas: Web -sivuston 5 avainasiaa


Topics: internet markkinointi, sosiaalinen media, konvertointi, digitaalinen media, sähköpostimarkkinointi, blogi